Terme

OMVANG EN WYSIGING VAN DIE OOREENKOMS

Jy stem in tot die bepalings en voorwaardes uiteengesit in die Ooreenkoms met betrekking tot jou gebruik van die webwerf. Die Ooreenkoms vorm die volledige en enigste ooreenkoms tussen jou en die sagteware met betrekking tot jou gebruik van die webwerf en vervang alle vorige of tydgenootlike ooreenkomste, voorstellings, waarborge en/of verstandhoudings met betrekking tot die webwerf. Ons kan die Ooreenkoms van tyd tot tyd na ons eie goeddunke wysig, sonder spesifieke kennisgewing aan jou. Die mees onlangse Ooreenkoms sal op die webwerf geplaas word, en jy behoort die Ooreenkoms te hersien voordat jy die webwerf gebruik. Deur jou voortgesette gebruik van die webwerf en/of dienste stem jy hiermee in om te voldoen aan al die bepalings en voorwaardes wat op daardie tydstip in die Ooreenkoms vervat is. Daarom behoort jy gereeld hierdie bladsy vir opdaterings en/of veranderinge te kontroleer.

VEREISTES

Die webwerf en dienste is slegs beskikbaar vir individue wat in staat is om regstreeks bindende kontrakte aan te gaan onder toepaslike wet. Die webwerf en dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue jonger as agtien (18) jaar nie. As jy jonger as agtien (18) jaar oud is, het jy nie toestemming om die webwerf en/of dienste te gebruik en/of toegang nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Vendor Services

By die voltooiing van die toepaslike aankooporder vorms, kan jy sekere produkte en/of dienste verkry, of poog om te verkry, van die webwerf. Die produkte en/of dienste wat op die webwerf te sien is, kan beskrywings bevat wat direk deur die vervaardigers of verspreiders van sulke items voorsien word. Die sagteware verteenwoordig nie of waarborg dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat die sagteware nie verantwoordelik of aanspreeklik is op enige wyse vir jou onvermoë om produkte en/of dienste van die webwerf te verkry of vir enige geskil met die verkoper, verspreider en eindgebruikers verbruikers van die produk nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat die sagteware nie aanspreeklik teenoor jou of enige derde party sal wees vir enige eis in verband met enige van die produkte en/of dienste wat op die webwerf aangebied word.

KOMPETISIES

Van tyd tot tyd bied TheSoftware promosionele pryse en ander toekennings aan deur Kompetisies. Deur ware en akkurate inligting te verskaf in verband met die toepaslike Kompetisie registrasievorm, en deur in te stem met die Amptelike Kompetisiereëls wat van toepassing is op elke Kompetisie, kan jy vir ‘n kans om die promosionele pryse wat deur elke Kompetisie aangebied word, te wen. Om deel te neem aan die Kompetisies wat op die webwerf vertoon word, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem in om ware, akkurate, huidige en volledige Kompetisie Registrasiedata te voorsien. TheSoftware het die reg om enige Kompetisie Registrasiedata af te keur waar dit bepaal word, na die uitsluitlike oordeel van TheSoftware, dat: (i) jy in oortreding is van enige deel van die Ooreenkoms; en/of (ii) die Kompetisie Registrasiedata wat jy voorsien het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware mag te eniger tyd die Registrasiedata-kriteria verander, na sy uitsluitlike oordeel.

LISENSIE TOEKENNING

As ‘n gebruiker van die webwerf, word daar aan jou ‘n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroeplike en beperkte lisensie verleen om die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal te gebruik in ooreenstemming met die ooreenkoms. Die sagteware kan hierdie lisensie enige tyd om enige rede beeindig. Jy mag die webwerf en inhoud op een rekenaar vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud, wedstryde en/of dienste mag in enige vorm gereproduseer word of in enige inligting-herwinningstelsel, elektronies of meganies, geïnkorporeer word nie. Jy mag nie die webwerf, inhoud, wedstryde en/of dienste of enige gedeelte daarvan gebruik, kopieer, navolg, kloon, verhuur, verhuur, verkoop, wysig, dekomponeer, ontmantel, omdraai-ingenieur of oordra nie. Die sagteware behou enige regte wat nie uitdruklik in die ooreenkoms verleen word nie. Jy mag geen toestel, sagteware of roetine gebruik om te interfereer of te probeer interfereer met die behoorlike werking van die webwerf nie. Jy mag geen aksie neem wat ‘n onredelike of buitensporig groot las op die infrastruktuur van die sagteware plaas nie. Jou reg om die webwerf, inhoud, wedstryde en/of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

EIEI SEINDELIKE REGTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander sake wat verband hou met die webwerf, inhoud, kompetisies en dienste, word beskerm onder toepaslike kopieregte, handelsmerke en ander eiendomsregte (insluitend, maar nie beperk tot, intellektuele eiendom nie). Die kopiëring, herverdeling, publikasie of verkoop deur jou van enige deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste is streng verbode. Sistematiese terugwinning van materiale van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur geoutomatiseerde middels of enige ander vorm van skraping of data-onttrekking om direk of indirek ‘n versameling, samestelling, databasis of gids te skep sonder geskrewe toestemming van TheSoftware is verbode. Jy verkry nie eienaarskapregte tot enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiale wat op die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste beskou word nie. Die plasing van inligting of materiaal op die webwerf, of deur en deur die dienste, deur TheSoftware, vorm nie ‘n afstanddoening van enige reg in of tot sodanige inligting en/of materiale nie. Die handelsnaam en -logo van TheSoftware, en alle geassosieerde grafika, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf of deur die dienste verskyn, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike skriftelike toestemming is streng verbode.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, FRAMING AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Unless expressly authorized by TheSoftware, no one may hyperlink the Website, or portions thereof (including, but not limited to, logotypes, trademarks, branding or copyrighted material), to their website or web venue for any reason. Further,

EDITING, DELETING AND MODIFICATION

Ons behou die reg in ons uitsluitlike oordeel om enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die webwerf verskyn, te redigeer enof te verwyder.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Visitors download information from the Website at their own risk. TheSoftware makes no warranty that such downloads are free of corrupting computer codes including, but not limited to, viruses and worms.

SKADEVERGOEDING

U stem in om TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en geaffilieerdes, en elk van hul onderskeie lede, offisiere, direkteure, werknemers, agent, mede-handelsnaamhouers en/of ander vennote, onskuldig te hou teenoor enige en alle eise, uitgawes (insluitende redelike prokureursfooie), skade, gedinge, kostes, eise en/of vonnisse wat deur enige derde party ingestel word as gevolg van of voortspruit uit: (a) jou gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en/of deelname aan enige kompetisie; (b) jou oortreding van die ooreenkoms; en/of (c) jou skending van enige regte van ‘n ander individu en/of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is tot voordeel van TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en/of geaffilieerdes, en elk van hul onderskeie offisiere, direkteure, lede, werknemers, agente, aandeelhouers, lisensiehouers, verskaffers en/of prokureurs. Elkeen van hierdie individue en entiteite sal die reg hê om hierdie bepalings direk teen jou namens homself af te dwing.

DERDEPARTEI-WEBSITES

Die webwerf kan skakels na en/of na ander Internets webwerwe en/of hulpbronne insluit, maar nie beperk tot dié wat deur Derde Partyverskaffers besit en bedryf word nie. Aangesien TheSoftware geen beheer oor sulke derdepersoon webwerwe en/of hulpbronne het nie, erken en stem jy hiermee in dat TheSoftware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derdepersoon webwerwe en/of hulpbronne nie. Verder ondersteun TheSoftware nie, en is nie verantwoordelik vir, enige terme en voorwaardes, privaatheidsbeleide, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiale op of beskikbaar van sulke derdepersoon webwerwe of hulpbronne, of vir enige skade en/of verlies wat daaruit voortspruit nie.

PRIVAATHEIDBELEID/ BESOEKERINLIGTING

Die gebruik van die webwerf, en alle kommentaar, terugvoer, inligting, Registrasiedata en/of materiale wat u deur of in samehang met die webwerf indien, is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting rakende u gebruik van die webwerf, en enige en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting wat deur u voorsien word, in ooreenstemming met die bepalings van ons Privaatheidsbeleid, te gebruik. Om ons Privaatheidsbeleid te sien, kliek asseblief hier.

Enige poging deur enige individu, hetsy ‘n TheSoftware-kliënt of nie, om die werking van die webwerf te skade, te vernietig, te manipuleer, te vandaliseer en/of andersins te versteur, is ‘n skending van kriminele en burgerlike reg en TheSoftware sal enige en alle remedies in hierdie verband met ywer nastreef teen enige individu of entiteit tot die volle omvang moontlik volgens die wet en billikheid.