Privacybeleid

Door op

De software respecteert de privacy van elk individu dat onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers aan sites op het World Wide Web wordt geleverd die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door de software, inclusief de software en de software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te reviewen.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over zijn websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie opvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantondersteuningsvraagticket openen, cv-gegevens verstrekken voor werkgelegenheidskansen, of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten, uw cv indient of bepaalde soorten informatie opvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan de software via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software-services te sturen. Zonder instructies van u kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de familie van bedrijven van de software, geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstenverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. We beweren dit niet als een ‘snel rijk worden-idee’, en dat zou u ook niet moeten doen.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch een aantal generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van de klantenservice en de behoeften van de website. We doen dit door gebruik te maken van bepaalde technologieën, waaronder “cookies” (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie te voorzien over de diensten van de software). De software combineert op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw De Software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u onthult in een openbare ruimte, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software voor u kan hosten als onderdeel van uw diensten, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die niets te maken hebben met de Software. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u op deze sites openbaar maakt en raadt u aan om de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot de inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan de software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of verzoek van de overheid; indien een dergelijke bekendmaking nodig of geschikt is om de software te laten functioneren; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee instemt om de opvolger in interesse van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de informatie die door de software is verzameld en onderhouden; en instemt met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.