Политика за поверителност

С кликване върху ” На показване на повече текст” продължавате, вие ни давате разрешение да ви изпращаме имейли за нашите оферти. Ако решите, че не искате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време в долната част на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки човек, посетил нашите уебсайтове. Тази изява за поверителност осигурява уведомление за стандартите и условията, под които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на уебсайтовете в Глобалната мрежа, притежавани и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази изява за поверителност осигурява уведомление за нашите практики за събиране на информация и за начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се промени от време на време, затова моля, проверявайте периодично тази информация.

A. Лично-идентифицируема информация:

Софтуерът обикновено получава конкретна информация за своите посетители на уебсайта само когато подобна информация се предоставя доброволно, като когато посетителите ни поискат информация, закупят или се записват за услуги, отворят заявка за поддръжка на клиенти, предоставят информация за резюме за възможности за заетост или ни изпратят имейл. Разбира се, за някои от тези дейности е необходимо да ни предоставите информация, като когато правите покупка, използвате кредитна карта за плащане на услуги, изпращате своето резюме или поискате определени видове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуерът през един от нашите уебсайтове, тя ще се използва за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали желаете или не The Software да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация за вашите услуги на Софтуерът. Без инструкции от вас, Софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Софтуерът, упълномощените агенти на Софтуерът и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има връзки и чиито предложения биха могли да ви заинтересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалби. Възможността за печалба е изцяло зависима от лицето, използващо нашия продукт, идеи, техники и положеното усилие. Ние не твърдим, че това е „схема за забогатяване“, и не следва да я разглеждате като такава.

B. Не Лично-Идентифицируема (Обща) Информация:

Като цяло, софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Тя обикновено включва информация за интернет адреса, назначен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените сайтове на софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничена цел за определяне на нуждите от обслужване на клиенти и уебсайтове. Постигаме това, като използваме определени технологии, включително “бисквитки” (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителите на персонализирана информация за услугите на софтуера). Софтуерът не комбинира информацията, събрана по този начин, с никаква лично идентифицируема информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите бисквитка и да я отхвърлите.

C. Вашият Софтуер Поддържан уебсайт, сървър, дъски за обяви, форум, сайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате в публично пространство, включително на всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който Soft Software може да предостави за вас като част от услугите на Soft Software, е достъпна за всеки друг, който посещава това пространство. Soft Software не може да осигури защита на информацията, която разкривате на тези места. Освен това уебсайтовете на Soft Software съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, неродни на Soft Software. Soft Software не може да защити информацията, която може да разкриете в тези сайтове и препоръчва да разгледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и Ограничения:

Въпреки изложеното по-горе и в съответствие с приложимите закони, софтуерът пълноценно сътрудничи с държавните, местните и федералните служители във всяко разследване, свързано със съдържанието на личните или лични електронни комуникации, предадени на софтуера или с предполагаеми незаконни дейности на всеки потребител на услугата, и предприема разумни мерки за защита на своите собствени права. За ограничените цели на постигане на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, софтуерът може да бъде задължен да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това, софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникация на всякакъв вид, за да удовлетвори всякакъв закон, разпоредба или заявка на правителството; ако такава разкритие е необходимо или подходящо за действието на софтуера; или за защита на правата или имота на софтуера или другите. Във връзка с евентуалната продажба или прехвърляне на всяко от интересите си в софтуера и софтуера и другите сайтове, притежавани от компанията, софтуерът запазва правото да продаде или прехвърли вашата информация (вкл. , но не само име, адресни данни и друга информация, предоставена на софтуера) на трета страна, която се концентрира в бизнеса с комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде наследник на интересите на софтуера по отношение на поддръжката и защитата на информацията, събрана и поддържана от софтуера; и се съгласява с задълженията на тази политическа изява.