Условия

ОБХВАТ И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията и условията, посочени в Споразумението относно използването на Вебсайта. Споразумението представлява единственото и единствено споразумение между вас и Софтуерът относно използването на Вебсайта и отменя всички предишни или съвременни споразумения, представяния, гаранции и/или разбирания относно Вебсайта. Ние можем да променим Споразумението от време на време по наше собствено усмотрение, без конкретно уведомление до вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано върху Вебсайта, и трябва да прегледате Споразумението преди да използвате Вебсайта. Чрез продължаващото използване на Вебсайта и/или Услугите вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, съдържащи се в Споразумението, които са в сила по този момент. Затова трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключват законно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или достъп до уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

С попълването на съответните формуляри за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Предлаганите в уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива артикули. Софтуерът не представлява и не гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че Софтуерът не носи отговорност по никакъв начин за вашата непособност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всякакви спорове с продавача, дистрибутора и крайни потребители на продукта. Разбирате и се съгласявате, че Софтуерът не носи отговорност към вас или към трети лица за всяко искане, свързано с някой от предлаганите на уебсайта продукти и/или услуги.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез Състезания. Като предоставите вярна и точна информация във връзка с приложимия формуляр за регистрация на Състезанието и се съгласите с Официалните правила за участие във всяко Състезание, можете да се включите за шанс да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко Състезание. За да се включите в Състезанията, представени на уебсайта, трябва първо да попълните приложимия входен формуляр изцяло. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за регистрация на Състезанието. TheSoftware има правото да откаже всяка регистрационна информация за Състезания, където се определи, в единственото и изключително разсъдътелство на TheSoftware, че: (i) нарушавате някой от разделите на Споразумението; и/или (ii) предоставената от вас информация за регистрация за Състезанието е непълна, фалшива, дублирана или по друг начин неприемлива. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за регистрационна информация, по свое изключително разсъдътелство.

ЛИЦЕНЗ ЗА ОТПУСКА

Като потребител на уебсайта ви се предоставя неизключителна, непрехвърлима, отменима и ограничена лицензия за достъп и използване на уебсайта, съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. Софтуерът може да прекрати тази лицензия по всяко време по всякаква причина. Можете да използвате уебсайта и съдържанието на един компютър за лична, некомерсиална употреба. Нито една част от уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите не може да бъде възпроизвеждана в каквато и да е форма или да бъде включена в някаква система за извличане на информация, електронна или механична. Не може да използвате, копирате, емулирате, клонирате, отдавате под наем, наемате, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обратна инженерия или прехвърляте уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите или някоя част от тях. Софтуерът запазва всички права, които изрично не са предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакви устройства, софтуер или рутина, за да се намесите или да се опитвате да се намесите с правилната работа на уебсайта. Не можете да предприемете никакви действия, които налагат неразумен или несправедливо голям натоварване на инфраструктурата на Софтуерът. Вашият право да използвате уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите не е прехвърливо.

ПРОПРИЕТАРНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитното преводене, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други проприетарни (включително, но не само, интелектуална собственост) права. Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от вас на част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материал от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите по автоматизирани средства или всякаква друга форма на събиране на информация или извличане на данни с цел създаване или компилация, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственостни права върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, разгледани на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта, или чрез Услугите, от TheSoftware не представлява отказ от право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на техните съответни собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ХИПЕРВРЪЗКА КЪМ УЕБСАЙТА, КО-БРЕНДИРАНЕ, “ФРЕЙМВАНЕ” И/ИЛИ СЕ СПРАВЯНЕ С УЕБСАЙТА Е ЗАБРАНЕНО

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да поставя хипервръзка към Уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандиране или авторски материал), към своя уебсайт или уеб място по каквато и да било причина. Освен това, “фреймването” на Уебсайта и/или споменаването на Унифицирания уеб адрес (“URL”) на Уебсайта в комерсиални или некомерсиални медии без предварителното, изрично писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Специфично се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване, както е приложимо, на каквато и да било такава съдържание или дейност. Признавате с изричен си вот, че ще носите отговорност за всички щети, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наше собствено усмотрение да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, появяващо сe на Уебсайта.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой собствен риск. Програмният продукт не дава гаранция, че подобни изтегляния са без замърсяващи компютърни кодове, включително, но без да се ограничава до, вируси и червеи.

ОТШИТ

Вие се съгласявате да освободите и задържите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилирани лица, както и всеки от техните съответни членове, директори, служители, агенти, събранни марки и/или други партньори, неприкосновени от всякакви и всички искания, разходи (включително разумни такси на адвокати), щети, съдебни производства, разноски, изисквания и/или съдебни решения от страна на трети страни във връзка с или поради: (а) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или участието във всяко Състезание; (б) нарушението от ваша страна на Споразумението; и/или (в) нарушението от ваша страна на правата на друг индивид и/или юридическо лице. Положенията на настоящия абзац са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилирани лица и всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и юридически лица има право да утвърди и наложи тези положения директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да осигури връзки към и/или да ви направи справка към други уебсайтове и/или ресурси в Интернет, включително, но не само, тези, притежавани и управлявани от доставчици на услуги на трети страни. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни, вие тук признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни. Освен това, TheSoftware не препоръчва и не носи отговорност или задължение за каквито и да е условия и разпоредби, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на или достъпни от такива уебсайтове или ресурси от трети страни, или за всякакви вреди и/или загуби, произтичащи от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Използването на уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, данни за регистрация и/или материали, които подавате чрез уебсайта или във връзка с него, е предмет на нашата политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация относно използването ви на уебсайта и всяка друга лично идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата политика за поверителност. За да видите нашата политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всяко опитване от страна на каквото и да е лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да уврежда, унищожава, опитва се да повреди, вандализира и/или по някакъв начин да се намеси в работата на уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданското право, и TheSoftware ще подейства решително за съдебно разрешаване на всяко нарушение от страна на лице или организация в максимално допустимата от закона и от правото еквитетна степен.