Zásady ochrany soukromí

Kliknutím na tlačítko V pokračování dáváte nám svolení posílat vám e-maily o našich nabídkách. Pokud se rozhodnete nepřijímat další e-maily, můžete kdykoli odhlásit na konci každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každé individuální návštěvník našich webových stránek. Tato zásada ochrany osobních údajů poskytuje informace o standardech a podmínkách, podle kterých Software chrání soukromí informací poskytovaných návštěvníky webových stránek ve World Wide Web, které jsou vlastněny a provozovány společností Software, včetně Software a Software. Tato zásada ochrany osobních údajů poskytuje informace o našich postupech sběru informací a způsobech, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, takže se prosím pravidelně vraťte a přečtěte si tyto informace.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle obdrží konkrétní údaje o návštěvnících svých webových stránek pouze tehdy, když jsou tyto informace poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci požádají o informace, zakoupí nebo se zaregistrují na služby, otevřou žádost o podporu zákazníků, poskytnou informace o životopise pro příležitosti zaměstnání nebo nám pošlou e-mail. Samozřejmě, některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například když provedete nákup, použijete kreditní kartu k placení za služby, zašlete svůj životopis nebo požádáte o určité druhy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Softwaru prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k plnění vaší konkrétní žádosti. V většině případů budete mít možnost vybrat, zda chcete nebo nechcete, aby Software použil tyto informace pro další účely. Software si vyhrazuje právo, podle svého uvážení, poslat vám bulletiny a další důležité informace o vašich službách Softwaru. Pokud neobdržíme žádné pokyny od vás, může Software použít informace, které poskytnete, k informování vás o dalších službách a produktech nabízených skupinou společností sdružení Software, autorizovanými agenty Software a poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software spolupracuje a jejichž nabídky by pro vás mohly být zajímavé.

Příklady v těchto materiálech nelze brát jako slib nebo záruku výdělku. Potenciál výdělku závisí výhradně na osobě používající naše produkty, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Nenabízíme to jako „zbohatněte rychle“ schéma a ani byste to neměli tak vnímat.

B. Neosobně identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně platí, že software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nesdělují totožnost návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky softwaru. Software tyto informace shromažďuje za účelem určení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. Toto dosahujeme pomocí určitých technologií, včetně

C. Váš software hostovaný webovým serverem, nástěnkami, fóry, stránkami třetích stran:

Informace, které zveřejníte na veřejném prostranství, včetně jakéhokoli nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou Software může poskytnout v rámci svých služeb, jsou dostupné pro každého, kdo navštíví daný prostor. Software nemůže chránit žádné informace, které v těchto místech zveřejníte. Navíc webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran nepříbuzných se Software. Software nemůže chránit žádné informace, které byste mohli zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Bez ohledu na výše uvedené a v souladu s platnými zákony spolupracuje software plně se státními, místními a federálními úředníky při jakémkoli šetření týkajícím se obsahu (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených do softwaru) nebo domněle nezákonných činností jakéhokoli uživatele služby a přijímá rozumná opatření k ochraně svých patentovaných práv. Za účelem uskutečnění takové spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být software povinen zveřejnit osobně identifikovatelné informace. Kromě toho může software rozhodnout o monitorování oblastí komunikace jakéhokoli druhu za účelem splnění jakéhokoli zákona, nařízení nebo vládní žádosti; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provozování softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku softwaru nebo jiných. V souvislosti s možným prodejem nebo převodem jakéhokoli zájmu o software a software a dalších stránek vlastněných společností si software vyhrazuje právo prodat nebo přenést vaše informace (včetně, ale ne výhradně na jméno, adresní informace a další informace poskytnuté softwarem) třetí straně, která se zaměřuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí se stáním následníkem softwaru co se týče údržby a ochrany informací shromážděných a udržovaných softwarem; a souhlasí s povinnostmi tohoto vyhlášení.