Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA SMLOUVY

Souhlasíte s podmínkami uvedenými ve Smlouvě týkající se vašeho užívání Webové stránky. Smlouva představuje kompletní a jedinou dohodu mezi vámi a Softwarovou společností týkající se vašeho užívání Webové stránky a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, záruky a/nebo porozumění týkající se Webové stránky. Můžeme upravit Smlouvu čas od času dle našeho vlastního uvážení, bez konkrétního oznámení vám. Nejnovější Smlouva bude zveřejněna na Webové stránce a měli byste si Smlouvu přečíst před použitím Webové stránky. Vaším pokračujícím užíváním Webové stránky a/nebo Služeb tímto souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny podmínky obsažené ve Smlouvě platné v danou dobu. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušného zákona. Webové stránky a služby nejsou určeny k používání jednotlivci mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení k používání a/nebo přístupu k webovým stránkám a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Služby prodejce

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby z webu. Produkty a/nebo služby uvedené na webu mohou obsahovat popisy, které poskytují přímo výrobci nebo distributoři třetí strany. TheSoftware nezastupuje ani nesvědčí o tom, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware není zodpovědný ani odpovědný jakýmkoli způsobem za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby z webu nebo za jakýkoli spor s prodejcem produktu, distributorem a koncovými spotřebiteli. Rozumíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware vám nebo třetí straně nebudou nijak zodpovědné za jakékoliv tvrzení související s jakýmkoli z produktů a/nebo služeb nabízených na webu.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí promoční ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným formulářem pro registraci do soutěže a souhlasem s Oficiálními pravidly soutěže pro každou soutěž můžete vstoupit do soutěží a získat šanci vyhrát promoční ceny nabízené prostřednictvím každé soutěže. Pro vstup do soutěží uvedených na webu musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů pro registraci do soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoli registrační údaje, kde se určí, že: (i) porušujete jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) údaje pro registraci do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware může kdykoli změnit kritéria pro registrační údaje, a to podle svého výhradního uvážení.

LICENCIOVANÁ BEZPLATNÁ SKUPINA

Jako uživatel webové stránky máte uděleno neexkluzivní, ne přenosné, odvolatelné a omezené oprávnění k přístupu a užívání webové stránky, obsahu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou. Software může kdykoli ukončit tuto licenci z jakéhokoli důvodu. Můžete používat webovou stránku a obsah na jednom počítači pro své vlastní osobní nekomerční použití. Žádná část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v žádné formě nebo začleněna do žádného informačního systému, elektronického nebo mechanického. Není dovoleno používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozebrat, zpětně inženýrovat nebo přenášet webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jakoukoliv jejich část. Software si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě. Není dovoleno používat žádné zařízení, software nebo rutinu, která by rušila nebo se pokoušela zasahovat do správného fungování webové stránky. Není dovoleno přijímat žádná opatření, která ukládají nepřiměřené nebo nesmírně velké zatížení na infrastrukturu softwaru. Vaše právo k používání webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb není přenosné.

VLASTNICKÁ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související s webem, obsahem, soutěžemi a službami jsou chráněny příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími vlastnickými (včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví). Kopírování, redistribuce, publikování nebo prodej části webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázán. Systémové získávání materiálu z webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb prostřednictvím automatizovaných prostředků nebo jakéhokoli jiného způsobu scrapingu nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného svolení od společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva na jakýkoli obsah, dokument, software, služby nebo jiné materiály zobrazené na nebo prostřednictvím webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb. Zveřejnění informací nebo materiálů na webu, nebo prostřednictvím služeb, společností TheSoftware, nepředstavuje odstoupení od jakýchkoli práv na tyto informace a/nebo materiály. Název a logo společnosti TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny další ochranné známky zobrazující se na webu nebo prostřednictvím služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLEČNÉ ZNAČKOVÁNÍ, „FRAMING“ A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE ZAKÁZÁNO

Pokud není výslovně povoleno společností TheSoftware, nikdo nesmí provádět hyperlinky na webové stránky nebo jejich části (včetně, ale neomezeně, logotypů, obchodních značek, značkování nebo chráněného materiálu) na své webové stránky nebo webové místo z jakéhokoli důvodu. Navíc je striktně zakázáno „framing“ webových stránek a/nebo odkazování na Uniform Resource Locator („URL“) webových stránek v jakémkoli obchodním nebo neobchodním médiu bez předchozího, výslovného písemného povolení společnosti TheSoftware. Vy výslovně souhlasíte s tím, že budete spolupracovat s webovou stránkou na odstranění nebo ukončení takového obsahu nebo činnosti. Tímto uznáváte, že budete nesete odpovědnost za veškeré s tím související škody.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A ÚPRAVY

Vyhrazujeme si právo v našem výhradním uvážení upravovat a/nebo mazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webové stránce.

OZNÁMENÍ O ŠKODĚ ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránky na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, že tyto stahování jsou bez poškození počítačových kódů, včetně, ale neomezeně, virů a červů.

INDEMNIFICATION

Souhlasíte s tím, že budete plně nahradit a ochránit TheSoftware, každého z jejich mateřských společností, dceřiných společností a afiliátů, a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolu-značkovatelů a/nebo jiných partnerů, bezpečné před jakýmkoli a všemi nároky, výdaje (včetně rozumných poplatků advokátů), škody, žaloby, náklady, požadavky a/nebo rozsudky vůbec, které učinili jakýkoliv třetí subjekt v důsledku nebo vyplývající z: (a) vaše použití Webové stránky, Služeb, Obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoli soutěže; (b) vaše porušení dohody; a/nebo (c) vaše porušení práv jiného jednotlivce a/nebo entity. Ustanovení tohoto odstavce jsou k prospěchu TheSoftware, každého z jejich mateřských společností a/nebo afiliátů, a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo advokátů. Každý z těchto jednotlivců a entit si bude moci uplatňovat a vynucovat tato ustanovení přímo proti vám jménem.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webová stránka může poskytovat odkazy na jiné internetové stránky a/nebo vás odkázat na jiné zdroje včetně, ale neomezeně, těch vlastněných a provozovaných Třetími Poskytovateli. Vzhledem k tomu, že TheSoftware nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami a/nebo zdroji, tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že TheSoftware není zodpovědný za dostupnost takových webových stránek a/nebo zdrojů. Navíc TheSoftware neschvaluje a nenese zodpovědnost nebo odpovědnost za jakékoliv podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiný materiál na těchto webových stránkách nebo zdrojích, ani za jakékoliv škody a/nebo ztráty vzniklé z těchto zdrojů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ / INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKOVI

Použití webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které odesíláte prostřednictvím webové stránky nebo v souvislosti s webovou stránkou, podléhají našim zásadám ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a všechny ostatní osobně identifikovatelné informace poskytnuté vámi v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich zásad ochrany osobních údajů klikněte zde.

Jakýkoli pokus jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem TheSoftware, poškodit, zničit, zasahovat, vandalizovat a/nebo jinak rušit chod webové stránky, je porušením trestního a občanského práva. TheSoftware bude důsledně prosazovat veškeré opravné prostředky v této věci proti každému jednotlivci nebo subjektu do té míry, jak je povoleno zákonem a v souladu s právem.