Betingelser

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eneste skøn, uden specifik meddelelse til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved din fortsatte brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du herved at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandør Services

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du opnå, eller forsøge at opnå, visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der er vist på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne varer. Softwaren repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller komplette. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktsælgeren, distributøren og slutbrugerforbrugerne. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er erstatningspligtig over for dig eller tredjepart for krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionspræmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den gældende tilmeldingsformular til konkurrencen og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de promotionspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i de konkurrencer, der er vist på hjemmesiden, skal du først udfylde den relevante tilmeldingsformular fuldstændigt. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om tilmelding til konkurrencen. TheSoftware har ret til at afvise enhver tilmeldingsdata, hvor det bestemmes, i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder noget del af aftalen; og/eller (ii) den tilmeldingsdata, du har givet, er ufuldstændig, svigagtig, en kopi eller på anden måde uacceptabel. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for tilmeldingsdata efter eget skøn.

LICENSBEVILLING

Som bruger af hjemmesiden gives du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indhold og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid ophæve denne licens af enhver grund. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på en computer til eget personligt, ikke-kommercielt brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indarbejdes i nogen informationsopbevaringssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, adskille, omvendt ingeniørarbejde eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i aftalen. Du må ikke bruge enhver enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af hjemmesiden. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på Softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbar.

EJERRETTIGHEDER

Indhold, organisation, grafik, design, sammensætning, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold relateret til hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og tjenester er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af noget som helst på hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk hente materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for scraping eller dataudtrækning med henblik på at skabe eller sammensætte, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller register uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller gennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester. Offentliggørelsen af oplysninger eller materialer på hjemmesiden, eller via og gennem tjenesterne, af TheSoftware udgør ikke en afstandtagen fra nogen rettighed til sådanne oplysninger og/eller materialer. Navnet og logoet for TheSoftware, og alle tilknyttede grafik, ikoner og servicenavne, er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller via og gennem tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af et varemærke uden den pågældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINK TIL WEBSTED, CO-BRANDING, “FRAMING” OG /ELLER HENVISNING TIL WEBSTED ER FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til webstedet eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale), til deres websted eller websted for enhver grund. Yderligere er “framing” af webstedet og / eller henvisning til Uniform Resource Locator (URL) for webstedet i enhver kommerciel eller ikke-kommerciel medier uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet for at fjerne eller ophøre med enhver sådan indhold eller aktivitet. Du anerkender herved, at du er ansvarlig for enhver og alle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETTING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til i vores eget skøn at redigere og/eller slette alle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSAFVISNING FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, med-brandere og/eller andre partnere, skadesløs for enhver og alle krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, sager, omkostninger, krav og/eller domme, der end måtte være fremsat af tredjepart på grund af eller i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i nogen konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af en andens rettigheder og/eller enhed. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder har ret til direkte at gøre disse bestemmelser gældende imod dig på deres egen vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetwebsites og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du herved, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller -ressourcer. Derudover, støtter TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, eventuelle vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller -ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår deraf.

PRIVATLIVSPOLITIK/BESØGENDER OPLYSNINGER

Brug af hjemmesiden, og alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os ret til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden, og alle andre personlige oplysninger, som du giver os, i overensstemmelse med vilkårene i vores privatlivspolitik. For at se vores privatlivspolitik, skal du klikke her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er TheSoftware kunder eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere, hærværk og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, udgør en overtrædelse af strafferet og civilret, og TheSoftware vil ihærdigt forfølge enhver og alle retsmidler i denne henseende mod enhver overtrædende person eller enhed i det omfang, som er tilladt ved lov og retfærdighed.