Όροι

ΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία ανάμεσά σας και το Λογισμικό όσον αφορά την χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις όσον αφορά τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευθείαν ευχέρειά μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο, και πρέπει να ελέγξετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Με τη συνεχιζόμενη σας χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφώεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην Συμφωνία που ισχύει τη στιγμή εκείνη. Επομένως, πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμα δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων φορμών παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε κάποια προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που προβάλλονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών τέτοιων αντικειμένων. Το λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή υπόλοιπο με οποιοδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαμάχη με τον πωλητή, το διανομέα και τους τελικούς καταναλωτές του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν φέρει ευθύνη έναντι σας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά καιρούς, ο TheSoftware προσφέρει προωθητικά βραβεία και άλλες επιβραβεύσεις μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη σχετική φόρμα εγγραφής στον Διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά βραβεία που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετέχετε στους Διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την κατάλληλη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινές, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις Στοιχεία Εγγραφής Διαγωνισμού. Το TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Στοιχεία Εγγραφής Διαγωνισμού όπου κρίνεται, κατ’ αποκλειστική κρίση του TheSoftware, ότι: (i) βρίσκεστε σε παράβαση οποιουδήποτε μέρους της Συμφωνίας? και/ή (ii) τα Στοιχεία Εγγραφής Διαγωνισμού που παρασχθήκατε είναι ατελή, απάτητα, διπλά ή αλλιώς απαράδεκτα. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια Στοιχείων Εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική κρίση του.

ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ως χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλήσιμη και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Δικτυακού Τόπου, του Περιεχομένου και του συναφούς υλικού σύμφωνα με τη Συμφωνία. Ο Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Καμία μέρος του Δικτυακού Τόπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, μιμηθείτε, κλωνοποιήσετε, ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, πωλήσετε, τροποποιήσετε, αποκωδικοποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αναστρέψετε μηχανικά ή μεταφέρετε τον Δικτυακό Τόπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το Λογισμικό διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν έχουν ρητά χορηγηθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρεμβαίνετε ή να προσπαθήσετε να παρεμβάινετε με τη σωστή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου. Δεν μπορείτε να λάβετε καμία δράση που επιβάλλει μια αναλογικά μη λογική ή δυσανάλογη μεγάλο φορτίο στην υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Δικτυακό Τόπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο, ο οργανισμός, οι γραφικές, το σχεδιασμός, η συλλογή, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Δικτυακό Τόπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα αποκλειστικά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, πνευματικής ιδιοκτησίας) δικαιώματα. Η αντιγραφή, η επαναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχόμενου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ψύλλισμας ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή τη συγγραφή, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από το TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλήθηκαν στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μέσω των Υπηρεσιών, από το TheSoftware δεν συνιστά παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο του TheSoftware, και όλα τα σχετικά γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσίας, είναι εμπορικά σήματα του TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την έγκριση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη είναι αυστηρά απαγορευμένη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΟ

Εκτός αν εξουσιοδοτηθεί ρητά από το TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει υπερσυνδέσεις προς την Ιστοσελίδα, ή μέρη της (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σήμανσης ή πνευματικού υλικού), στην ιστοσελίδα ή τον ιστότοπό τους για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η «συγκράτηση» την Ιστοσελίδα και/ή η αναφορά στο Ομοιόμορφο Αναγνωριστικό Πόρου («URL») της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε εμπορική ή μη εμπορική μέσα χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια του TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με την Ιστοσελίδα για την αφαίρεση ή τη διακοπή, κατά περίπτωση, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε ρητά ότι θα φέρετε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες που συνδέονται με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ εμπιστοσύνη μας, να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΛΗΨΕΙΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το Λογισμικό δεν παρέχει εγγύηση ότι οι εν λόγω λήψεις είναι απαλλαγμένες από καταστρεπτικούς υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και worm.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το TheSoftware, κάθε μητρική εταιρεία και θυγατρική και συνδεδεμένη εταιρεία, καθώς και κάθε μέλος, αξιωματούχο, διευθυντή, υπάλληλο, πράκτορα, συνεργάτη και/ή άλλο συνεργάτη ακίνητου από κάθε αξίωμα και κάθε αξιοπιστούς, από και κατά πάσα πιθανή αξίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγόρων), ζημιές, αγωγές, κόστους, απαιτήσεις και/ή κρίσεις οποιασδήποτε φύσης, που υποβάλλονται από τρίτο μέρος λόγω ή προκειμένου για: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και/ή τη συμμετοχή σας σε κάθε Διαγωνισμό? (β) την παραβίασή σας της Συμφωνίας? και/ή (γ) την παραβίασή σας των δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου είναι προς όφελος του TheSoftware, κάθε μητρικής εταιρείας και/η ή συνδεδεμένης εταιρείας και κάθε αντίστοιχους αξιωματούχους, διευθυντές, μελών, υπαλλήλων, πρακτόρων, μετόχων, αδειοδότες, προμηθευτών και/ή δικηγόρων. Κάθε από αυτά τα άτομα και οντότητες έχουν το δικαίωμα να επικαλεστεί και να επιβάλλει αυτές τις διατάξεις απευθείας κατά σας για λογαριασμό τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να σας αναφέρει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πηγές Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν και λειτουργούν από Τρίτους Παρόχους. Δεδομένου ότι το λογισμικό δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων και/ή πηγές, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε εδώ ότι το λογισμικό δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων και/ή πηγών. Επιπλέον, το λογισμικό δεν υιοθετεί, και δεν ευθύνεται ή φέρει ευθύνη για, οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφημίσεις, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλο υλικό σε ή διαθέσιμα από τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων ή πηγές, ή για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του Ιστότοπου και όλων των σχολίων, ανατροφοδότησης, πληροφοριών, Δεδομένων Εγγραφής και / ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Επιτρεπόμαστε να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, πατήστε εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρεμβολή, καταστροφή και/ή να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και του αστικού δικαίου και η TheSoftware θα διεκδικήσει με επιμέλεια οποιεσδήποτε αποζημιώσεις σε αυτό το πλαίσιο εναντίον οποιουδήποτε παραβιάζoυντος ατόμου ή οντότητας στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και την ισότητα.