Dasar Privasi

Dengan mengklik

Perisian menghormati privasi setiap individu yang melawat tapak web kami. Pernyataan privasi ini memberikan notis tentang piawai dan terma di bawah mana Perisian melindungi privasi maklumat yang dibekalkan oleh pelawat ke tapak di World Wide Web yang dimiliki dan dikendalikan oleh Perisian, termasuk Perisian dan Perisian. Pernyataan privasi ini memberikan notis tentang amalan pengumpulan maklumat kami dan cara-cara di mana maklumat anda mungkin digunakan. Dasar ini boleh berubah dari semasa ke semasa, jadi sila semak kembali secara berkala untuk mengkaji maklumat ini.

A. Maklumat Peribadi:

Perisian biasanya menerima data khusus tentang pelawat laman webnya hanya apabila maklumat tersebut disediakan secara sukarela, seperti apabila pelawat kami meminta maklumat, membeli atau mendaftar untuk perkhidmatan, membuka tiket pertanyaan sokongan pelanggan, memberikan maklumat resume untuk peluang pekerjaan, atau menghantar e-mel kepada kami. Tentu saja, beberapa aktiviti ini memerlukan anda memberi kami maklumat, seperti apabila anda membuat pembelian, menggunakan kad kredit untuk membayar perkhidmatan, menghantar resume anda, atau meminta jenis maklumat tertentu. Apabila anda memberikan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi kepada Perisian melalui salah satu laman web kami, ia akan digunakan untuk memenuhi permintaan anda yang khusus. Dalam kebanyakan kes, anda akan diberi peluang untuk memilih sama ada anda mahu atau tidak mahu Perisian menggunakan maklumat ini untuk tujuan tambahan. Perisian berhak, atas budi bicaranya, untuk menghantar buletin dan maklumat penting lain tentang perkhidmatan Perisian anda. Kecuali arahan dari anda, Perisian boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memaklumkan anda tentang perkhidmatan dan produk tambahan yang ditawarkan oleh keluarga syarikat Perisian, ejen yang diberi kuasa oleh Perisian, dan pembekal barang dan perkhidmatan lain yang mempunyai hubungan dengan Perisian dan tawaran mereka mungkin menarik bagi anda.

Contoh dalam bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai janji atau jaminan pendapatan. Potensi pendapatan bergantung sepenuhnya kepada individu yang menggunakan produk, idea, teknik dan usaha yang dilakukan. Kami tidak menganggap ini sebagai skema ‘kaya cepat’, dan begitu juga anda sepatutnya tidak melihatnya sebagai begitu.

B. Maklumat Tidak Boleh Dikenalpasti (Generic):

Secara umum, Perisian mengumpulkan beberapa maklumat generik secara automatik. Maklumat generik tidak mendedahkan identiti pelawat. Ia biasanya termasuk maklumat tentang alamat Internet yang diberikan kepada komputer anda, jumlah dan kerap lawatan, serta laman web The Software dilawati. Perisian mengumpulkan maklumat ini untuk tujuan terhad bagi menentukan keperluan perkhidmatan pelanggan dan laman web. Kami mencapai ini dengan menggunakan teknologi tertentu, termasuk ‘cookies’ (teknologi yang boleh digunakan untuk menyediakan pelawat dengan maklumat yang disesuaikan mengenai perkhidmatan The Software). Perisian tidak menggabungkan maklumat yang dikumpul dengan cara ini dengan mana-mana maklumat yang dapat dikenal pasti. Anda boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk memberitahu anda apabila anda menerima sekeping cookie dan anda boleh menolaknya.

C. Perisian Anda yang dihoskan laman web, pelayan, papan buletin, forum, Tapak Pihak Ketiga:

Maklumat yang anda dedahkan di ruang awam, termasuk pada papan buletin, bilik sembang, atau laman web Perisian yang mungkin dihoskan untuk anda sebagai sebahagian daripada perkhidmatan Perisian anda, tersedia kepada sesiapa yang melawat ruang tersebut. Perisian tidak dapat melindungi mana-mana maklumat yang anda dedahkan di lokasi-lokasi ini. Selain itu, laman web Perisian mengandungi pautan ke laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan Perisian. Perisian tidak dapat melindungi mana-mana maklumat yang anda mungkin dedahkan di laman-laman web tersebut dan mengesyorkan agar anda menyemak penyata dasar privasi laman web yang anda lawati.

D. Pengecualian dan Had

Walaupun demikian dan selaras dengan undang-undang yang berkenaan, Perisian ini bekerjasama sepenuhnya dengan pegawai negara, tempatan, dan persekutuan dalam sebarang penyiasatan yang berkaitan dengan sebarang kandungan (termasuk komunikasi elektronik peribadi atau peribadi yang dihantar kepada Perisian) atau aktiviti haram yang didakwa oleh mana-mana pengguna Perkhidmatan, dan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi hak miliknya. Untuk tujuan terhad melaksanakan kerjasama dan langkah-langkah tersebut dan selaras dengan undang-undang yang berkenaan, Perisian mungkin diperlukan untuk mendedahkan maklumat peribadi. Selain itu, Perisian mungkin memilih untuk memantau kawasan komunikasi apa jua jenis untuk memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan, atau permintaan kerajaan; jika pendedahan sedemikian diperlukan atau sesuai untuk mengendalikan Perisian; atau untuk melindungi hak atau milik Perisian atau orang lain. Berkaitan dengan jualan atau pemindahan berpotensi apa-apa kepentingannya dalam Perisian dan Perisian dan laman web lain yang dimiliki oleh syarikat, Perisian berhak untuk menjual atau memindahkan maklumat anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, maklumat alamat, dan maklumat lain yang anda berikan kepada Perisian) kepada pihak ketiga yang memberi tumpuan kepada produk atau perkhidmatan komunikasi; bersetuju untuk menjadi waris kepentingan Perisian dengan mengenai penyelenggaraan dan perlindungan maklumat yang dikumpul dan dikekalkan oleh Perisian; dan bersetuju dengan obligasi kenyataan dasar ini.