Vilkår

OMFANG OG MODIFISERING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør den eneste avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter vårt eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den siste avtalen vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettstedet. Ved fortsatt bruk av nettstedet og/eller tjenestene samtykker du i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er inneholdt i avtalen som er gyldig på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er bare tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de aktuelle kjøpstilbudsskjemaene kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som presenteres på nettstedet, kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av tredjepartsleverandører, produsenter eller distributører av slike varer. TheSoftware garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og aksepterer at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettstedet eller for eventuelle tvister med produktets selger, distributør og sluttbrukerforbrukere. Du forstår og aksepterer at TheSoftware ikke skal være erstatningspliktig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware kampanjepriser og andre premier via konkurranser. Ved å gi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med den gjeldende konkurranseregistreringsskjemaet, og godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du bli med for en sjanse til å vinne kampanjeprisene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som vises på nettsiden, må du først fullstendig fullføre det gjeldende påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranse registreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle konkurranseregistreringsdata hvor det er bestemt, i TheSoftwares eneste og eksklusive skjønn, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og / eller (ii) konkurranseregistreringsdataene du har oppgitt er ufullstendige, falske, dupliserte eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre kriteriene for registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

LISENSGIVELSE

Som bruker av nettstedet har du fått en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettstedet og innholdet på en datamaskin for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan reproduseres i noen form eller innlemmes i et informasjonshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie, lease, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere ingeniør eller overføre nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller noen del av dette. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noe enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller prøve å forstyrre den ordentlige driften av nettstedet. Du kan ikke ta noen handling som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er ikke overførbar.

EIERETTIGHETER

Innhold, organisering, grafikk, design, sammenstilling, magnetisk oversettelse, digital omforming, programvare, tjenester og andre forhold relatert til nettstedet, innhold, konkurranser og tjenester er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre proprietære (herunder, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av noen del av nettstedet, innhold, konkurranser og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettstedet, innhold, konkurranser og/eller tjenester ved automatiserte midler eller annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du tilegner deg ikke eierrettigheter til noen innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettstedet, innhold, konkurranser og/eller tjenester. Offentliggjøring av informasjon eller materiale på nettstedet, eller gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke en fraskrivelse av noen rettighet til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, og alle tilhørende grafikk, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettstedet eller gjennom tjenestene, tilhører deres respektive eiere. Bruken av et varemerke uten den aktuelle eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL NETTSTEDET, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERERING TIL NETTSTEDET FORBUDT

Med mindre uttrykkelig godkjent av TheSoftware, kan ingen hyperkoble til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettsmateriale), til deres nettside eller nettsted for noen grunn. Videre, “framing” av nettstedet og/eller referering til Uniform Resource Locator (“URL”) for nettstedet i noen kommersiell eller ikke-kommersiell medier uten forhånds, uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra TheSoftware er strengt forbudt. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller opphøre, etter behov, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal være ansvarlig for eventuelle skader knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å i vår egen skjønn redigere og/eller slette eventuelle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på eget ansvar. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for ødeleggende datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og orm.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkevarer og/eller andre partnere, skadesløse mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensierer, leverandører og/eller advokater. Hver av disse personene og selskapene skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på eget vegne.

TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettstedet kan gi lenker til og/eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre godkjenner TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for, vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsider eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGLEMENT/VISITORINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt vårt personvernsreglement. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon du gir oss, i samsvar med våre personvernsregler. For å se vår personvernpolitikk, vennligst klikk her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig om de er kunder av TheSoftware eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er et brudd på strafferetten og sivilretten. TheSoftware vil aktivt forfølge ethvert og alle tiltak i denne sammenheng mot enkeltpersoner eller enheter til den ytterste grad tillatt av loven og i rettferdighet.