Privacybeleid

Door op

De Software respecteert de privacy van elk individu dat onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waarin De Software de privacy van de informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie-inzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer periodiek om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over de bezoekers van haar website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich aanmelden voor diensten, een ticket voor klantenondersteuning openen, sollicitatiegegevens verstrekken voor arbeidsmogelijkheden, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan de software via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor om u, naar eigen goeddunken, bulletins en andere belangrijke informatie te sturen over uw software services. Zonder instructies van u kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende services en producten die worden aangeboden door de The Software-familie van bedrijven, geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software contacten heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u zouden kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij stellen dit niet voor als een ‘snel rijk worden-schema’, en dat zou jij ook niet moeten doen.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch een aantal generieke gegevens. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en de behoeften van de website te bepalen. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw De Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, Derde Partij Sites:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die The Software mogelijk voor u host als onderdeel van uw The Software-services, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van The Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u op deze sites openbaar maakt en raadt u aan om het privacybeleid van die sites te bekijken die u bezoekt.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van enige gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan de software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de software te laten werken; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; instemt met het opvolgen door de software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de informatie die door de software is verzameld en onderhouden; en instemt met de verplichtingen van dit beleidsdocument.