Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających strony w World Wide Web, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach gromadzenia informacji i sposobach wykorzystania informacji. Ta polityka może się zmieniać, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zwykle otrzymuje konkretne dane o odwiedzających jego stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, kupują lub zapisują się na usługi, otwierają zapytanie wsparcia klienta, dostarczają informacje o resume w celu skorzystania z możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas e-mail. Oczywiście, niektóre z tych działań wymagają, abyś udzielił nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do opłacania usług, przesyłasz swoje resume lub prosisz o określone informacje. Gdy udostępniasz dane osobowe The Software za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, zostaną one wykorzystane do zrealizowania twojego konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał okazję wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby The Software wykorzystał te informacje w celach dodatkowych. The Software zastrzega sobie prawo, według swego uznania, do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług The Software. W braku jakichkolwiek instrukcji z twojej strony, The Software może wykorzystać udostępnione przez ciebie informacje, aby poinformować cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm The Software, upoważnionych agentów The Software oraz innych dostawców dóbr i usług, z którymi The Software ma relacje i których oferty mogą być dla ciebie interesujące.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy wyłącznie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w to. Nie uważamy tego za “schemat szybkiego wzbogacenia”, i ty też nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje ogólne (ogólne) (nieosobiste):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie automatycznie gromadzi pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmuje informacje o adresie internetowym przypisanym do Twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających, oraz odwiedzanych przez Oprogramowanie stronach. Oprogramowanie gromadzi te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologia, która może być używana do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji o usługach Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy otrzymasz ciasteczko i możesz je odrzucić.

C. Twoja witryna internetowa hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony stron trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, którą Oprogramowanie może udostępniać w ramach świadczonych przez Ciebie usług, są dostępne dla każdego, kto odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto strony internetowe Oprogramowania zawierają linki do stron należących do stron trzecich niepowiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś przejrzał/ przejrzała oświadczenia polityki prywatności tych odwiedzanych przez Ciebie stron.

D. Wyjątki i Ograniczenia:

Pomimo powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z urzędnikami stanowymi, lokalnymi i federalnymi w dowolnym śledztwie dotyczącym wszelkich treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikatów elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub domniemanych nielegalnych działań użytkownika Usługi, podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własnościowych. W celu osiągnięcia takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych. Ponadto Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji każdego rodzaju w celu zaspokojenia jakiegokolwiek prawa, przepisu lub żądania rządu; jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub stosowne do funkcjonowania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek swoich udziałów w Oprogramowaniu i innych witrynach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, lecz nie tylko, imienia, adresu i innych informacji podanych Oprogramowaniu) osobie trzeciej, która koncentruje się na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być sukcesorem Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji zbieranych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; oraz zgadza się na zobowiązania niniejszej polityki.