Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi całość i jedyną umowę między Tobą a Oprogramowaniem dotyczącą korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, reprezentacje, gwarancje i/lub zrozumienie dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, i powinieneś ją przejrzeć przed skorzystaniem z Witryny. Poprzez kontynuowanie korzystania z Witryny i/lub Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w danym czasie. Dlatego powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w celu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat (18), nie masz zgody na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupu, możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi oferowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy podane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich produktów. TheSoftware nie reprezentuje i nie gwarantuje, że opisy tych produktów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za jakiekolwiek spory z sprzedawcą, dystrybutorem i ostatecznymi konsumentami produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie odpowiedzialny wobec ciebie ani jakiejkolwiek trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z jakimikolwiek oferowanymi na stronie internetowej produktami i/lub usługami.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne nagrody za pośrednictwem Konkursów. Podając prawdziwe i dokładne informacje w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym konkursu oraz zgadzając się na Oficjalne Zasady Konkursu dotyczące każdego Konkursu, możesz wziąć udział w szansie na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się, że dostarczysz prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne Dane Rejestracji Konkursowej. TheSoftware ma prawo odrzucić wszelkie Dane Rejestracji Konkursowej, jeśli stwierdzi, że: (i) naruszasz jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) Dane Rejestracji Konkursowej, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w każdej chwili, według własnego uznania, zmienić kryteria danych rejestracyjnych.

PRZYZNANIE LICENCJI

Jako użytkownik Strony, otrzymujesz nieodłączną, nieprzenośną, odwoływalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony, Zawartości i związanych materiałów zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym momencie rozwiązać tę licencję z jakiegokolwiek powodu. Możesz korzystać ze Strony i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Żaden fragment Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowany w żadnej formie ani włączony do jakiegokolwiek systemu odzyskiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na czynniki pierwsze, ponownie inżynierować ani przenosić Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa nie udzielone wprost w Umowie. Nie wolno Ci korzystać z żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, aby zakłócać lub próbować zakłócić poprawne działanie Strony. Nie wolno Ci podejmować działań, które nałożyłyby nieuzasadnione lub niewspółmierne duże obciążenie na infrastrukturę Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania ze Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie jest przenośne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione stosownymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własnościowymi (w tym, lecz nie tylko, własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pozyskiwanie materiału z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiegokolwiek innego formy scrapowania lub wydobywania danych w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług lub innych materiałów wyświetlanych na lub poprzez Witrynę, Treść, Konkursy i/lub Usługi. Zamieszczanie informacji lub materiałów na Witrynie, lub za pośrednictwem Usług, przez TheSoftware nie stanowi rezygnacji z jakiegokolwiek prawa do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware, a także wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług, są znakami towarowymi TheSoftware. Wszelkie inne znaki handlowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Używanie jakiegokolwiek znaku towarowego bez odpowiedniej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

HIPERŁĄCZENIA DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁBRANDOWANIE, „OPRAWIANIE” I/LUB ODNOSZENIE SIĘ DO STRONY INTERNETOWEJ JEST ZABRONIONE

Z wyjątkiem wyraźnej autoryzacji TheSoftware, nikt nie może umieścić hiperłącza do Strony internetowej lub jej części (w tym, lecz nie ograniczając się do, logotypów, znaków towarowych, brandingów lub materiałów chronionych prawem autorskim) na swojej stronie internetowej lub w innej przestrzeni internetowej z jakiegokolwiek powodu. Ponadto „oprawianie” Strony internetowej i/lub odniesienie się do Jednolocznika Zasobów Lokalizatora („URL”) Strony internetowej w jakimkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować z Stroną internetową w usuwaniu lub zaprzestaniu, stosownie, takiej zawartości lub działalności. Niniejszym uznajesz, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usunięcia dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE O SZKODACH SPOWODOWANYCH PRZEZ POBRANIE

Odwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie gwarantuje, że takie pobrania są wolne od zakażających kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zrekompensować i zatrzymać TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i filii oraz każdego z ich odpowiednich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarketerów i / lub innych partnerów, od szkód i wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądne honoraria adwokackie), szkód, pozwów, kosztów, żądań i / lub wyroków w ogóle, zgłaszanych przez stronę trzecią z powodu lub wynikających z: (a) twoje korzystanie z Witryny, Usług, Zawartości i / lub wstęp do dowolnego Konkursu; (b) twoje naruszenie Umowy; i / lub (c) twoje naruszenie praw innej osoby i / lub podmiotu. Postanowienia tego ustępu są ku pożytkowi TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i / lub filii oraz każdego z ich odpowiednich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i / lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów będzie miała prawo do bezpośredniego zgłaszania i egzekwowania tych postanowień przeciwko tobie w ich imieniu.

WITRYNY STRON TRZECICH

Strona internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych i/lub odsyłać Cię do innych zasobów internetowych, w tym, między innymi, do witryn internetowych należących do i obsługiwanych przez dostawców usług stron trzecich. Ponieważ firma TheSoftware nie ma kontroli nad takimi witrynami i/lub zasobami stron trzecich, niniejszym uznałeś/aś i zgodziłeś/aś się, że firma TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich witryn internetowych i/lub zasobów. Ponadto, firma TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za żadne warunki i warunki, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich witrynach internetowych lub zasobach, ani za wszelkie szkody i/lub straty wynikające stamtąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z serwisu internetowego oraz wszystkie komentarze, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przekazujesz przez serwis internetowy lub w związku z nim, podlegają naszej polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania ze wszystkich informacji dotyczących korzystania z serwisu internetowego oraz wszelkich innych dostarczonych przez Ciebie danych identyfikujących osobę zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności. Aby wyświetlić naszą politykę prywatności, prosimy kliknąć tutaj.

Każda próba przez jakąkolwiek osobę, czy jest klientem TheSoftware, czy nie, w celu uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizmu i/lub w inny sposób zakłócenia działania Witryny, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tej sprawie wobec każdej osoby lub podmiotu naruszającego przepisy prawa i w sprawiedliwości.