Termeni

DOMENIUL ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Vă angajați să respectați termenii și condițiile stabilite în Acord în ceea ce privește utilizarea dvs. a site-ului web. Acordul constituie întregul și singurul acord între dvs. și Software-ul cu privire la utilizarea dvs. a site-ului web și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile anterioare sau contemporane cu privire la site-ul web. Putem modifica Acordul din când în când, în discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dvs. Ultimul Acord va fi postat pe site-ul web, iar ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza site-ul web. Prin utilizarea continuă a site-ului web și/sau a Serviciilor, vă angajați să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acordul în vigoare în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile doar persoanelor care pot încheia contracte legal obligatorii în conformitate cu legea aplicabilă. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoane sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCREREA SERVICIILOR

Servicii de furnizor

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site-ul web pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. Softul nu reprezintă sau nu garantează că descrierile acestor articole sunt precise sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că Softul nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru imposibilitatea dvs. de a obține produsele și/sau serviciile de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că Softul nu va fi răspunzător față de dvs. sau orice terț pentru orice pretenție legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site-ul web.

CONCURSURI

Ocazional, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin concursuri. Prin furnizarea de informații adevărate și exacte în legătură cu formularul de înregistrare a concursului aplicabil și prin acceptarea Regulamentului Oficial al concursului aplicabil fiecărui concurs, puteți participa pentru a avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe site, trebuie să completați în întregime formularul de înregistrare aplicabil. Sunteți de acord să furnizați date de înregistrare a concursului adevărate, exacte, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare a concursului în cazul în care se determină, în discreția sa exclusivă, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare a concursului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate schimba criteriile de date de înregistrare în orice moment, în discreția sa exclusivă.

LICENȚÄ‚ DE CONCEDIERE

În calitate de utilizator al site-ului web, vi se acordă o licență non-exclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru a accesa și utiliza site-ul web, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment, din orice motiv. Puteți utiliza site-ul web și conținutul pe un singur computer în scop personal, non-comercial. Nicio parte a site-ului web, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, imita, clona, închiria, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, inversa ingineria sau transfera site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora. Software-ul își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate în mod explicit în Acord. Nu puteți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau încerca să interfereze cu buna funcționare a site-ului web. Nu puteți întreprinde nicio acțiune care impune o împovărare nerezonabilă sau disproporționată asupra infrastructurii Software-ului. Dreptul dvs. de a utiliza site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte chestiuni legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dvs. a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Extracția sistematică a materialului de pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice alt formă de extragere a datelor pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, compilație, bază de date sau director fără permisiune scrisă de la TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra oricărui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe sau prin intermediul Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Plasarea informațiilor sau a materialelor pe Website, sau prin și prin Servicii, de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și sigla TheSoftware, precum și toate graficele, iconurile și numele de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Website sau prin și prin Servicii sunt proprietatea proprietarilor lor. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HYPERLINKING LA SITE-UL WEB, CO-BRANDING, “FRAMING” ȘI/SAU REFERINȚA LA SITE-UL WEB ESTE INTERZIS

Cu excepția cazului în care este expres autorizat de TheSoftware, nimeni nu poate face hyperlink către Website sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logotipuri, mărci comerciale, branding sau materiale protejate de drepturi de autor) pe site-ul sau în spațiul web propriu în orice scop. În plus, “framing”-ul Site-ului și/sau referirea la Uniform Resource Locator (“URL”) al Site-ului în orice mediu comercial sau non-comercial fără permisiunea prealabilă, expresă, scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Sunteți de acord în mod expres să cooperați cu Site-ul pentru a elimina sau a înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta, recunoașteți că veți fi răspunzători pentru orice daune asociate cu aceasta.

EDITARE, ŞTERGERE ŞI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, după propria noastră discreţie, de a edita şi/sau şterge orice documente, informaţii sau alt conţinut care apare pe Website.

AVERTISMENT PENTRU DAUNELE PRODUSE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe site-ul web pe propria lor răspundere. TheSoftware nu oferă nicio garanție că aceste descărcări sunt fără coduri de calculator coruptor inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Vă angajați să despăgubiți și să menținețiTheSoftware, fiecare dintre părinții lor, filialele și afiliații lor, și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-branders și/sau alți parteneri, nevinovați de orice și toate pretențiile, cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daunele, procesele, costurile, cererile și/sau hotărârile orișiunde, făcute de orice terță parte din cauza sau ca rezultat al: (a) folosirea dvs. a Site-ului, serviciilor, conținutului și/sau participarea la orice Concurs; (b) încălcarea acordului; și/sau (c) încălcarea drepturilor oricărei alte persoane și/sau entități. Dispozițiile acestui paragraf sunt în beneficiulTheSoftware, fiecăruia dintre părinții lor, filialele și/sau afiliatele lor, și fiecare dintre ofițerii lor, directorii, membrii, angajați, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații lor. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să afirme și să aplice aceste dispoziții direct împotriva dvs. în nume propriu.

SITE-URI A TREȚILOR

Website-ul poate oferi link-uri către și/sau vă poate trimite către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de furnizori terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra unor astfel de site-uri web și/sau resurse de internet, recunoașteți și sunteți de acord prin prezenta că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse de internet. În plus, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru orice termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de la sau disponibile de pe astfel de site-uri web sau resurse, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate din acestea.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII VIZITATOR

Utilizarea site-ului web și toate comentariile, feedback-ul, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin sau în asociere cu site-ul web sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile cu privire la utilizarea site-ului web, precum și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs., în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare de către orice individ, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau de a interfera în alt mod cu funcționarea site-ului, este o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu strictețe orice și toate remedierile în acest sens împotriva oricărui individ sau entitate ofensatoare în măsura permisă de lege și în echitate.