Zásady ochrany súkromia

Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ nám dávate súhlas posielať vám e-maily týkajúce sa našich ponúk. Ak sa rozhodnete neprijímať ďalšie e-maily, môžete kedykoľvek odísť na konci každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje oznámenie o normách a podmienkach, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na celosvetovej sieti Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované spoločnosťou Softvér, vrátane Softvér a Softvér. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje oznámenie o našich postupoch pri zbieraní informácií a o spôsoboch, ako sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobne identifikovateľné informácie:

Softvér zvyčajne prijíma konkrétne údaje o návštevníkoch svojich webových stránok len vtedy, keď sú tieto informácie poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požadujú informácie, nakupujú alebo sa prihlásia na služby, otvoria žiadosť o podporu zákazníka, poskytnú informácie o svojom životopise pre pracovné príležitosti alebo nám pošlú e-mailovú správu. Samozrejme, niektoré z týchto činností vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad keď uskutočníte nákup, použijete kreditnú kartu na platbu za služby, submitnete svoj životopis alebo požiadate o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie softvéru cez jednu z našich webových stránok, budú použité na splnenie vašej konkrétnej požiadavky. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby softvér používal tieto informácie na ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo, vo svojom uvážení, posielať vám bulletiny a ďalšie dôležité informácie o vašich službách softvéru. Ak nemáte žiadne pokyny od vás, softvér môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a produktov ponúkaných rodinou spoločností softvéru, autorizovanými agentmi softvéru a inými poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými softvér má vzťahy a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nie sú považované za záruku alebo sľub zárobku. Potenciálny zárobok závisí úplne od osoby používajúcej náš produkt, nápady, techniky a úsilie vynaložené na to. Nepovažujeme to za „získajte bohatstvo“ a ani by ste to nemali vnímať ako také.

B. Neosobne-identifikovateľné (všeobecné) informácie:

V splošnem programska oprema samodejno zbira nekatere splošne informacije. Splošne informacije ne razkrijejo identitete obiskovalca. Običajno vključujejo informacije o internetnem naslovu, dodeljenem vašemu računalniku, številu in pogostosti obiskovalcev ter obiskanih spletnih mestih programske opreme. Programska oprema te informacije zbira za omejen namen določanja potreb po storitvah za stranke in spletni strani. To dosežemo z uporabo določenih tehnologij, vključno s

C. Vaše softvér hostoval webovú stránku, server, nástenky, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akejkoľvek nástenky, chatovacej miestnosti alebo webovej stránky, ktorú pre vás The Software hostuje ako súčasť vašich služieb The Software, sú k dispozícii každému inému, kto navštívi toto miesto. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám, ktoré nie súvisia s The Software. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštevujete.

D. Výnimky a obmedzenia:

Nemenné a v súlade s platnými zákonmi spolupracuje Softvér plne s úradníkmi štátu, miestnymi a federálnymi štátnymi úradníkmi pri akomkoľvek vyšetrovaní týkajúcom sa obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných Softvéru) alebo údajne nezákonných aktivít akejkoľvek používateľa služby a prijíma opatrenia na ochranu svojich vlastných práv. Za obmedzených účelov na dosiahnutie takejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť Softvér povinný odhaliť osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho si Softvér môže zvoliť monitorovať oblasti komunikácie akéhokoľvek druhu na uspokojenie akéhokoľvek zákona, predpisu alebo požiadavky vlády; ak je takéto odhalenie nevyhnutné alebo vhodné na prevádzku Softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných. V súvislosti s potenciálnou predajom alebo prenosem akéhokoľvek záujmu o Softvér a Softvér a iné webové stránky spoločnosti si Softvér vyhradzuje právo predať alebo preniesť vaše informácie (vrátane, ale nie obmedzené na meno, adresné informácie a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretej strane, ktorá sa zameriava na svoje podnikanie v komunikačných produktov alebo služieb; súhlasí byť nástupcom záujmov Softvéru s ohľadom na údržbu a ochranu informácií zozbieraných a udržiavaných Softvérom; a súhlasí s povinnosťami tohto vyhlásenia o politike.