Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se s pogoji, navedenimi v Pogodbi glede vaše uporabe Spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino sporazumevanje med vami in programsko opremo glede vaše uporabe Spletne strani in presega vse predhodne ali sodobne sporazume, predstavitve, garancije in/ali razumevanja glede Spletne strani. Pogodbo lahko po lastni presoji občasno spremenimo, brez posebnega obvestila vam. Najnovejšo pogodbo bomo objavili na Spletni strani in pred uporabo Spletne strani jo morate pregledati. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali Storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje, navedene v Pogodbi, ki so veljavni v tem času. Zato morate redno preverjati to stran za posodobitve in/ali spremembe.

POTREBŠČINE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Ponudnik storitev

Z izpolnitvijo ustreznih naročilnic lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, predstavljeni na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji takšnih izdelkov. TheSoftware ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takšnih izdelkov natančni ali popolni. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odgovoren na kakršenkoli način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršenkoli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi potrošniki izdelkov. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ne bo odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za kakršenkoli zahtevek v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki se ponujajo na spletni strani.

TEKMOVANJA

Od časa do časa TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v zvezi z ustreznim obrazcem za registracijo tekmovanja ter soglašanjem s uradnimi pravili tekmovanja, ki veljajo za vsako tekmovanje, se lahko prijavite za možnost, da osvojite promocijske nagrade, ki se ponujajo preko vsakega tekmovanja. Da vstopite v tekmovanja, predstavljena na spletnem mestu, morate najprej v celoti izpolniti ustrezen obrazec za prijavo. Strinjate se, da zagotovite resnične, natančne, trenutne in popolne podatke za registracijo tekmovanja. TheSoftware ima pravico zavrniti katerikoli podatke za registracijo tekmovanja, kjer se ugotovi, v izključni presoji TheSoftware, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in/ali (ii) podatki za registracijo tekmovanja, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware si lahko kadarkoli, v svoji izključni presoji, spremeni kriterije za registracijo podatkov.

DOVOLJENJE ZA LICENCO

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko to licenco kadarkoli in iz kakršnega koli razloga prekine. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli njenega dela ne smete uporabljati, kopirati, emulirati, klona, oddajati, najemati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, inženirati ali prenašati. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki bi motila ali poskušala motiti pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi postavil nesorazmerno veliko obremenitev na infrastrukturo programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, zbirka, magnetski prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene s pravnim avtorskim in pravom intelektualne lastnine, vključno s, vendar ne omejeno na, avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Prepisovanje, razširjanje, objavljanje ali prodaja kateregakoli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev je strogo prepovedano. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katerim koli drugim oblikovanjem ali izvlečenjem podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja, neposredno ali posredno, zbirke, zbirke, podatkovne zbirke ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Pravice do lastništva kakršne koli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugega gradiva, ki ga vidite na ali prek spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev, ne pridobite. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali prek storitev s strani TheSoftware ne pomeni odpovedi katerekoli pravice do teh informacij in/ali gradiva. Ime in logotip TheSoftware ter vsi povezani grafični elementi, ikone in storitvena imena so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih ustrezni lastnikov. Uporaba katerekoli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja pristojnega lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZOVANJE NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE, “POSTAVLJANJE V OKVIR” IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN JE PREPOVEDANO

Razen če izrecno pooblasti TheSoftware, nihče ne sme postavljati hiperpovezav na spletno stran ali njenih delov (vključno, vendar ne omejeno na, logotipe, blagovne znamke ali avtorsko zaščiteno gradivo) na svojo spletno stran ali spletno prizorišče iz kateregakoli razloga. Poleg tega je “postavljanje v okvir” spletne strani in/ali sklicevanje na enotni lokator spletne strani (“URL”) na kakršnokoli komercialno ali nekomercialno medij brez predhodnega, izrecnega pisnega dovoljenja TheSoftware strogo prepovedano. Izrecno se strinjate s sodelovanjem s spletno stranjo pri odstranitvi ali prenehanju take vsebine ali dejavnosti. S tem priznavate, da ste odgovorni za vse škode, povezane s tem.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMEMBA

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo vse dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

IZJAVA O OPROSTILU ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO Z PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije s spletnega mesta na lastno odgovornost. Programska oprema ne daje nobenih jamstev glede tega, ali so taki prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno z, vendar ne omejeno na, virusi in črvi.

ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste nadomestili in zadržali TheSoftware, vsa njihova starša, podružnice in povezane družbe ter vsakega od njihovih ustreznih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-ustvarjalcev in/ali drugih partnerjev, nedolžne v zvezi s katerimi koli in vsemi zahtevki, stroški (vključno z razumnimi odvetniškimi stroški), škodami, tožbami, stroški, zahtevami in/ali sodbami, ki jih je podala katera koli tretja oseba zaradi ali v zvezi z: (a) vašo uporabo spletnega mesta, storitev, vsebine in/ali vstopom v kateri koli natečaj; (b) vašim kršenjem sporazuma; in/ali (c) vašim kršenjem pravic drugega posameznika in/ali subjekta. Določbe tega odstavka koristijo TheSoftware, vsakemu od njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb, ter vsakemu od njihovih ustreznih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licenčnikov, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsak od teh posameznikov in subjektov ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja proti vam v svojem imenu.

Spletna mesta tretjih oseb

Spletna stran lahko zagotavlja povezave do drugih internetnih strani in/ali vas napoti na druge internetne strani in/ali vire, vključno, vendar ne omejeno na, tiste, ki jih imajo in upravljajo ponudniki tretjih oseb. Ker TheSoftware nima nadzora nad takimi spletnimi mesti tretjih oseb in/ali viri, tukaj izjavljate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takih spletnih mest tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne odobrava in ni odgovoren ali odgovoren za kakršne koli pogoje, zasebnostne politike, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih mestih ali virih tretjih oseb, ali za morebitne škode in/ali izgube, ki izhajajo iz tega.

POLITIKA ZASEBNOSTI / INFORMACIJE O OBLIKI

Uporaba spletne strani, in vse komentarje, povratne informacije, informacije o registraciji in / ali gradiva, ki jih oddate prek spletne strani ali v povezavi s spletno stranjo, je predmet naše politike zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletne strani in vseh drugih osebno prepoznavnih informacij, ki ste nam jih posredovali, v skladu s pogoji naše politike zasebnosti. Za ogled naše politike zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel v, oskrunil in/ali kako drugače vplival na delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava, in TheSoftware bo dosledno uveljavljal vse možne ukrepe v zvezi s tem proti vsakemu kršitelju, fizični ali pravni osebi, v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon in pravičnost.