Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden till dig om våra erbjudanden. Om du väljer att inte ta emot fler e-postmeddelanden kan du alltid avsäga dig det när som helst längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger meddelande om de normer och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten hos information som besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna integritetspolicy ger meddelande om våra informationsinsamlingar och om de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så var god kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får typiskt sett specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt tillhandahålls, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en kundsupportfråga, tillhandahåller CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar e-post till oss. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, lämnar in ditt CV eller begär viss typ av information. När du tillhandahåller personligt identifierbar information till programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, skicka utskick och annan viktig information om dina programvarutjänster. Utan några instruktioner från dig kan programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av programvaruföretagsfamiljen, auktoriserade agenter för programvaran och andra varu- och tjänsteleverantörer med vilka programvaran har relationer och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garanti om intäkter. Förtjänstpotten beror helt på personen som använder våra produkter, idéer, tekniker och ansträngning. Vi påstår inte detta som ett “bli rik snabbt-schema”, och inte bör du heller se det som sådant.

B. Icke personligt identifierbar (allmän) information:

I allmänhet samlar programvaran in viss generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt vilka webbplatser som besökts. Programvaran samlar in denna information för att avgöra behoven av kundtjänst och webbplatsen. Detta görs med hjälp av vissa teknologier, inklusive \”cookies\” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om programvarutjänsterna). Programvaran kombinerar inte information som samlas in på detta sätt med någon personidentifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie och du kan vägra den.

C. Din programvara värd webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på anslagstavla, chattrum eller webbplatsen som Programvaran kan vara värd för dig som en del av dina Programvarutjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. Programvaran kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller Programvarans webbplatser länkar till sidor som tillhör tredje parter som inte är relaterade till Programvaran. Programvaran kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa sidor och rekommenderar att du granskar integritetspolicyuttalanden för de sidor du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Utan att föregående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar mjukvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör något innehåll (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som skickats till mjukvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter hos någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina immateriella rättigheter. För att uppnå detta samarbete och dessa åtgärder och i enlighet med tillämpliga lagar kan mjukvaran vara tvungen att avslöja personligt identifierbar information. Dessutom kan mjukvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag för att uppfylla någon lag, förordning eller regeringsbegäran; om sådan avslöjande är nödvändigt eller lämpligt för att driva mjukvaran; eller för att skydda mjukvarans eller andras rättigheter eller egendom. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något intresse i mjukvaran och mjukvaran och andra webbplatser som ägs av företaget, förbehåller sig mjukvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du tillhandahöll till mjukvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller -tjänster; samtycker att vara mjukvarans efterträdare när det gäller underhållet och skyddet av information som samlas in och underhålls av mjukvaran; och samtycker till skyldigheterna i denna policyuttalande.