Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till de villkor som anges i avtalet med avseende på din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och enda avtalet mellan dig och programvaran med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser med avseende på webbplatsen. Vi kan ändra avtalet från tid till annan i vår enskilda bedömning utan särskild meddelande till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor som anges i avtalet som är i kraft vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantöstjänster

Genom att fylla i de aktuella inköpsorderformulären kan du få eller försöka få vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörernas tillverkare eller distributörer av sådana artiklar. Programvaran företräder inte eller garanterar att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att programvaran inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att få produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för eventuella tvister med produktsäljare, distributörer och slutanvändarkonsumenter. Du förstår och samtycker till att programvaran inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för några påståenden i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sann och korrekt information i samband med den tillämpliga tävlingsregistreringsformuläret och samtycka till de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för att ha chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i tävlingar som visas på webbplatsen måste du först fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret helt. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa all tävlingsregistreringsdata där det i TheSoftware’s ensam och exklusiv diskretion fastställs att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och / eller (ii) den tävlingsregistreringsdata du tillhandahöll är ofullständig, bedräglig, en kopia eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst i sin ensamrätt ändra registreringsdatakriterierna.

LICENSBEVILJANDE

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Inget innehåll på webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, härma, klona, hyra, arrendera, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, reverse engineer eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran förbehåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som pålägger en oskälig eller oproportionerligt stor belastning på programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbara.

UPPHOVSRÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafik, design, kompilering, magnetisk översättning, digital konvertering, programvara, tjänster och andra frågor relaterade till Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar och Tjänster är skyddade enligt tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra proprietära (inklusive, men inte begränsat till, immateriella) rättigheter. Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar och/eller Tjänster av dig är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar och/eller Tjänster med automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar och/eller Tjänster. Publicering av information eller material på Webbplatsen, eller genom Tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt alla tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på Webbplatsen eller genom Tjänsterna är egendomar för deras respektive ägare. Användningen av något varumärke utan ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERLÄNKA TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE, “INRAMNING” OCH/ELLER HÄNVISNING TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware, får ingen länka till webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesbyggande eller upphovsrättsskyddat material), till deras webbplats eller webbplats för något skäl. Vidare är “inramning” av webbplatsen och/eller hänvisning till webbadressen (“URL”) för webbplatsen i kommersiella eller icke-kommersiella medier utan föregående, uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware strängt förbjudet. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra, i tillämpliga fall, sådant innehåll eller sådan aktivitet. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för eventuella och alla skador som är förknippade därmed.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSBORTFALL FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware ger inga garantier för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorkoder inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ERSÄTTNINGSANSVAR

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, medmärkesleverantörer och/eller andra partners, oskadliga från och mot alla anspråk, utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domslut som helst, som görs av en tredje part på grund av eller i anledning av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din överträdelse av någon annans rättigheter och/eller enhet. Bestämmelserna i denna paragraf är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag, samt var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa personer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig för sin egen räkning.

TREDJE PARTI’S WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet webbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser. Dessutom, godkänner TheSoftware inte, och är inte ansvarig eller ansvarig för, några villkor och bestämmelser, integritetspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredje parts webbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTEGRITETSPOLICY/VISITOR INFORMATION

Användningen av webbplatsen, och alla kommentarer, feedback, information, registreringsdata och/eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen, och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Alla försök av en individ, oavsett om det är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör ett brott mot brotts- och civilrätt och TheSoftware kommer att noggrant förfölja alla rättsmedel i detta avseende mot någon kränkande individ eller enhet till den mest tillåtna omfattningen enligt lag och rättvisa.