Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Websitesinin kullanımı ile ilgili Anlaşmada belirtilen şartlara uymayı kabul edersiniz. Anlaşma, Websitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Yazılımın tek ve tek anlaşması olup, Tüm önceki veya eşzamanlı anlaşmaları, temsil ve garantileri ve/veya Web sitesi ile ilgili anlayışları geçersiz kılar. Anlaşmayı tek taraflı olarak zaman zaman değiştirebiliriz, size özel bildirimde bulunmaksızın. En son Anlaşma Web sitesine gönderilecektir ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı incelemeniz gerekmektedir. Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz durumunda, o zaman yürürlükte olan Anlaşmanın tüm şartlarına uymayı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, güncellemeleri ve/veya değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Web sitesi ve hizmetler yalnızca ilgili yasalara göre yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilecek kişilere yöneliktir. Web sitesi ve hizmetler onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Eğer onsekiz (18) yaşın altındaysanız, web sitesini ve/veya hizmetleri kullanma izniniz bulunmamaktadır.

HİZMETLERİN TANIMI

Satıcı Hizmetleri

Uygulanabilir satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürün ve/veya hizmetleri edinebilir veya deneyebilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürün ve/veya hizmetler, bu tür ürünlerin üçüncü taraf sağlayıcı üreticileri veya distribütörleri tarafından doğrudan sağlanan tanımlamalar içerebilir. Yazılım, bu tür ürünlerin tanımlamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Web sitesinden ürün ve/veya hizmetleri alamamanız veya ürün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketicisiyle olan herhangi bir anlaşmazlık için TheSoftware’un hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’un, Web sitesinde sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmetle ilgili olarak size veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir iddiaya karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware promosyon ödülleri ve diğer ödüller sağlar. İlgili Yarışma kayıt formuyla ilgili doğru ve kesin bilgi sağlayarak ve her Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her bir Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı elde edebilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara girmek için öncelikle ilgili giriş formunu tamamlamanız gerekmektedir. Gerçek, kesin, güncel ve tam Yarışma Kayıt Verileri sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, yalnızca ve özellikle TheSoftware’un tek ve münhasır takdirine bağlı olarak belirlendiği durumlarda, (i) Sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal ettiğiniz ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, sahte, kopya veya başka türlü kabul edilemez olduğu sonucuna varılırsa, herhangi bir Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, tek takdirine bağlı olarak Kayıt Veri kriterlerini istediği zaman değiştirebilir.

LİSANS VERİMİ

Web sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma’ya uygun olarak Web sitesine, İçeriğe ve ilişkili materyallere erişmek ve bunları kullanmak üzere devredilemez, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım, bu lisansı herhangi bir nedenle her zaman sonlandırabilir. Web sitesini ve İçeriği, kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı, herhangi bir bilgi alım sistemine, elektronik veya mekanik olarak dahil edilerek, herhangi bir biçimde çoğaltılamaz. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir kısmını kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralamaz, devretmez, satamaz, değiştiremez, derleyemez, mutasyona uğratamaz, tersine mühendislik yapamaz veya buna ilişkin herhangi bir çaba içerisine giremezsiniz. Anlaşmada açıkça verilmeyen her hak kuyruk kalır. Web sitesinin düzgün çalışmasına müdahale etmeye veya bu konuda müdahale etmeye çalışmaya yönelik herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’un altyapısına aşırı veya orantısız olarak büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemezdir.

MÜLKİ HAKLAR

İçerik, organizasyon, grafik, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili diğer konular ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (ancak bununla sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyet de dahil olmak üzere) hakları korunmaktadır. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. TheSoftware’den yazılı izin almadan, Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden materyalin otomatik araçlarla sistematik olarak alınması veya kazınarak veya diğer herhangi bir şekilde veri çıkarılması, doğrudan veya dolaylı olarak koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak yasaktır. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerde görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyalin mülkiyet haklarını elde etmezsiniz. TheSoftware tarafından Web Sitesi veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya materyal yayınlamak, TheSoftware’un bu bilgi ve/veya materyallerdeki herhangi bir hakka feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkilendirilen tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’un ticari markalarıdır. Hizmetler aracılığıyla veya Web Sitesi üzerinde görünen diğer tüm ticari markalar, bunların ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Uygulanabilir sahibinin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari marka kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEBSITE’A HYPERLINK OLUŞTURMA, KO-BRANDING, “ÇERÇEVELEME” VE/VEYA WEBSİTESİNE ATIF YAPMA YASAKLANMIŞTIR

TheSoftware’un açık izni olmadan, hiç kimse Web sitesine veya Web mekânına bağlantı kuramaz, ya da onun bir kısmını (ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, logoları, ticari markaları, markalamasını veya telif hakkı olan materyalleri) herhangi bir nedenle kendi web sitesine veya web mekânına bağlantı kuramaz. Dahası, Web sitesini “çerçeveleme” ve/veya Web sitesinin Uniform Resource Locator’ını (“URL”) TheSoftware’un önceden, açıkça, yazılı izni olmadan ticari veya ticari olmayan herhangi bir medyada kullanmak kesinlikle yasaktır. Özellikle, Web sitesi tarafından böyle içeriği veya etkinliği kaldırmak veya durdurmak konusunda Web sitesi ile işbirliği yapmayı kabul ediyorsunuz. Burby böyle ilişkilendirilen tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belge, bilgi veya diğer içeriği kendi takdirimize bağlı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELERDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN FERAGATNAME

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirmeyi kendi riskleriyle yaparlar. Yazılım, bu tür indirmelerin virüsler ve solucanlar da dahil olmak üzere bozulmuş bilgisayar kodlarından arındırılmış olmadığı konusunda herhangi bir garantı vermez.

Tazminat

Siz, TheSoftware’u, her birinin, ana şirketlerinin, yan kuruluşlarının ve bağlı ortaklarının, üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, ortak marka sahiplerinin ve/veya diğer ortaklarının, Web Sitesi’nin, Hizmetlerin, İçeriğin ve/veya herhangi bir Yarışmaya girişinizin kullanımından sorumlu olacağınızı ve onları herhangi bir üçüncü tarafın yapmış olduğu veya ortaya çıkan herhangi bir iddiadan (a) Web Sitesi’nin, Hizmetlerin, İçeriğin ve/veya herhangi bir Yarışmaya girişinizin kullanımı; (b) Anlaşmanın ihlali; ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya kuruluşun herhangi bir haklarının ihlaliyle ilgili talep edilen ve/veya verilen tüm masraflardan (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere), zararlardan, davalardan, maliyetlerden, taleplerden ve/veya kararlardan ve/veya tazminat taleplerinden koruyacaksınız. Bu paragrafın hükümleri TheSoftware, her birinin, ana şirketlerinin ve/veya bağlı ortaklarının, ve bunların sırasıyla, yöneticilerinin, yöneticilerinin, üyelerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, hissedarlarının, lisans sahiplerinin, tedarikçilerinin ve/veya avukatlarının yararına olacaktır. Bu bireylerin ve kuruluşların her biri, bu hükümleri doğrudan kendi adına sizin aleyhinize ileri sürme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web Sitesi, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından işletilen diğer İnternet web sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi bu sitelere yönlendirebilir. TheSoftware, böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olmadığından, bu tür üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların mevcudiyeti için TheSoftware’un sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Ayrıca, TheSoftware, bu tür üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklardan mevcut olan veya bu sitelerden veya kaynaklardan elde edilebilecek herhangi bir şart ve koşulları, gizlilik politikalarını, içeriği, reklamcılığı, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve bunlardan sorumlu veya sorumlu tutulamaz. veya bu tür sitelerden veya kaynaklardan kaynaklanan herhangi bir zarardan ve/veya kayıptan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI / ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web sitesinin kullanımı ve tüm yorumlar, geribildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya Web sitesi ile ilişkili olarak gönderdiğiniz materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web sitesinin kullanımı ile ilgili tüm bilgilerin ve sizin tarafınızdan sağlanan her türlü kişisel bilginin şartlarımız çerçevesinde kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için lütfen Buraya Tıklayın.

TheSoftware müşterisi olup olmamasına bakılmaksızın herhangi bir bireyin Web sitesinin işleyişini bozmaya, yok etmeye, oynamaya, tahrip etmeye ve/veya başka şekilde müdahale etmeye yönelik herhangi bir girişimi, ceza ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware, yasal yönden mümkün olan en geniş ölçüde herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı bu konuda her türlü çözümü titizlikle takip edecektir.