Termini

SKOPE U MODIFIKAZZJONI TAL-AKKORD

Inti tikkunsenti għall-termini u l-kundizzjonijiet deskritti fil-Kuntratt fir-rigward tal-użu tiegħek tas-Sit. Il-Kuntratt jikkomponi l-akkord sħiħ u waħed biss bejn inti u l-Softwer fir-rigward tal-użu tiegħek tas-Sit u jissovra l-ebda akkordi, rappreżentazzjonijiet, garanziji jew/miżuri kuxjenzjali ta’ qabel jew kurrenti fir-rigward tas-Sit. Nistgħu noħorġu l-Kuntratt minn żmien għall-ieħor b’idejnna waħda, mingħajr avviż speċifiku lejek. L-akkord ixxandar l-iktar aħħar fuq is-Sit, u għandek tkun tfarka l-Kuntratt qabel ma tuża s-Sit. Permezz tal-użu kontinwu tiegħek tas-Sit jew/servizzi, inti hawnhekk taċċetta li tikkumpilli mal-termini u l-kundizzjonijiet kollha fiċ-ċertifikat kontenut fil-Kuntratt li hu effettiv fis-suġġett. Għalhekk, għandek tipprova b’regolarità din il-paġna għal aġġornamenti jew/bidliet.

RIŻULTATI

Is-sit elettroniku u s-servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jirnexxiel f’kontratti legali taħt il-liġi applikabbli. Is-sit elettroniku u s-servizzi ma huma maħsuba għall-użu minn individwi taħt l-età ta’ tmintax-il (18) sena. Jekk int taħt l-età ta’ tmintax-il (18) sena, ma għandekx permess li tuża u/jew taqsess is-sit elettroniku u/jew is-servizzi.

DESKRIZZJONI TAL-ISERVIZZI

Servizzi tal-Viċin

Billi tikompli l-formoli tal-ordni tal-axxettazzjoni applikabbli, tista’ tikseb jew tipprova tikseb, ħafna prodotti jew servizzi mill-websajt. Il-prodotti jew is-servizzi mostrati fis-sit elettroniku jistgħu jkollhom deskriżzioni li huma provvisti direttament mill-manifatturers jew distributuri terzi parti tal-prodotti. Il-Software ma jirrappreżenta jew jażżura li d-deskriżzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma korretti jew kompluti. Tifhem u taqbel li l-Softwer mhux responsabbli jew liable minn ebda mod għall-inkapaċita tiegħek li tikseb il-prodotti jew is-servizzi mill-websajt jew għal xi disputa mal-bejgħ ta’ prodott, idistributur u l-konsumaturi ta’ tmiem l-utent. Tifhem u taqbel li l-Softwer ma jkollu daqsxejn kwistjoni tiegħek jew ta’ xi terza parti għal xi pretensjoni li għandha żħażħ.} Hawn montaġni bħal {

KOMPETIZZJONI

Minn żmien għall-ieħor, TheSoftware toffri premji promozzjonali u oħrajn permezz ta’ Kumpaniji. Billi tippromovi informazzjoni veri u akkurata fir-rigward tal-formola ta’ reġistrazzjoni għall-Kompetizzjoni applikabbli, u billi tikkonveni mal-Regoli Uffiċjali tal-Kompetizzjoni applikabbli għal kull Kompetizzjoni, tista’ tidħol għal chances li tirbħu l-premji promozzjonali offruti permezz ta’ kull Kompetizzjoni. Biex tidħol fil-Kompetizzjonijiet mġedda fuq is-Sit, trid tkun komplejta l-formola applikabbli tal-iskrizjoni. Inti tikkonveni li tgħin biddata, veri, attwali u kompleta tad-Data ta’ Reġistrazzjoni tal-Kompetizzjoni. Il-Software għandu d-dritt li jirreġistra l-ebda Data ta’ Reġistrazzjoni tal-Kompetizzjoni fejn ikun determinat, fid-diskrezżjoni esklussiva u kbira ta’ TheSoftware, li: (i) inti qiegħed f’viola ta’ xi porzjon tal-Intant; u/jew (ii) id-Dati ta’ Reġistrazzjoni tal-Kompetizzjoni li provajt huma imkompluti, fradulenti, d-duplicate jew inkwetabbli. Il-Software jista’ jagħżel ikriterji tad-Data ta’ Reġistrazzjoni f’kull ħin, fid-diskrezzjoni esklussiva tiegħu.

Liċenzja

Bħala utent tal-websajt, tiġi mgħammra lilek li tuża liċenzja mhux esklussiva, mhux trasferibbli, revokabbli u limitata biex taċċessa u tuża l-websajt, il-kontenut u l-materjal associjat skond il-Kuntratt. Il-Software jista’ jħeġġeġ din il-liċenzja fi kwalunkwe ħin għal xi raġuni. Tista’ tuża l-websajt u l-kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux kommersjali. Ebda parti mill-websajt, il-kontenut, il-konkorsi jew is-Servizzi ma jistgħux ikunu replikati f’xi forma u mfukar f’xi sistema ta’ taħdit ta’ informazzjoni, elettronika jew mekkanika. Ma tista’x tuża, tikkopja, ttemula, tisklona, tinħareġ għall-kera, tirrinda, tibdel, tdecompile, tinkwetra jew tittrasferi l-websajt, il-kontenut, il-konkorsi jew is-Servizzi jew xi parti minnhom. Il-Software jżomm kwalunkwe dritt li mhux espliċitament mħuwar fid-Dikjarazzjoni. Ma tista’x tuża xi ħaġa, softwer jew rutina biex tinterferi jew tippjana li tinterferi mal-funzjonament korett tal-websajt. Ma tista’x tikseb xejn li tħassib jew toħloq ħmiem wisq fuq l-infrastruttura tal-Software. Id-dritt tiegħek biex tuża l-websajt, il-kontenut, il-konkorsi jew is-Servizzi mhux trasferibbli.

DIRITTI PROPJETARJALI

Il-kontenut, l-organizzazzjoni, l-grafika, id-deżinn, ik-kompilazzjoni, it-traduzzjoni magnetika, id-dikjarazzjoni diġitali, is-software, is-servizzi u affarijiet oħra relatati mal-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u Servizzi huma protetti taħt id-drittijiet ta’ kopjirajts, trademark u drittijiet proprjetarji oħrajn (inklużi, iżda mhux limitat għal, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali). Il-kopja, ir-redistribuzzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-tindif minnek ta’ xi parti tal-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi huwa strettament prohibut. Ir-reċeviment sistematiku ta’ materjal mill-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi permezz ta’ mezzi awtomatizzati jew kull forma oħra ta’ skarjatura jew estrazzjoni tad-data biex tikkreja jew tikkompila, direttament jew indirettament, kumpliment, kompilazzjoni, database jew direttorju mingħajr il-permess skrittu mill-TheSoftware huwa prohibut. Inti ma tkunx tiffaċċja drittijiet ta’ proprjetà għal kwalunkwe kontenut, dokument, software, servizzi jew materjali oħra mqarrejja jew msejħa permezz tal-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi. Il-postjar ta’ informazzjoni jew materjal fuq il-Website, jew permezz tas-Servizzi, mill-TheSoftware ma jikkostitwixxi l-ikkontijiet ta’ xi dritt f’din l-informazzjoni u/jew materjali. Il-ismijiet u l-logotip tal-TheSoftware, u l-ikoni u l-ismijiet tas-servizz associati, huma trademarks tal-TheSoftware. It-tnejn minnhom l-ikonekjoni fuq il-Website jew permezz tas-Servizzi huma proprjetà tal-mixja rispettivi tagħhom. L-użu ta ‘xi trademark bla kunsens skrittu applikabbli mill-proprjetarju huwa strettament prohibut.

MAL-IĦADD IWASSAL LINK TAL-WEBSITE, KOBRAW-ILU, ‘FRAMING’ U/ jew REFERENZA LIL-IS-SIT EWEB PROHWIBIT

Minbarra li jkun espressament awtorizzat minn TheSoftware, ħadd ma jista’ jagħmel link mal-Website, jew partijiet minnu (inklużi, iżda mhux limitat għal, logotipi, marki registrati, brandi jew materjali protetti mill-ċopyright), lejn is-sit jew l-venija elettronika tagħhom għal ebda raġuni. Aktar minn hekk, il-‘framing’ tal-Website jew referenzi l-Uniform Resource Locator (URL) tal-Website f’xi midja kommersjali jew mhux kommersjali mingħajr il-permess preċedenti, espress, skrit ta’ TheSoftware huwa strettament proħibit. Inti espressament tikkonferma li se tikkowoperi mal-Website biex titneħħa jew tħassar, kif applikabbli, xi kontenut jew attività bħal kif hemm hawn. Hawnhekk tisħaq li inti tiswija għal xi danni kollha associjati miegħu.

EDITING, DELETING AND MODIFICATION

Aħna jżomm id-dritt fil-biss tagħna biex inmodifikaw jew/neħħu xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li japparixxu fis-Sit.

DICLAIMER GĦAL DANNI KAWŻATI MINN DOWNLOADS

I żjarat iż-żuraturi jixtiequ informazzjoni mill-websajt fil-kwiet tagħhom. TheSoftware ma jagħmel l-ebda garanzija li dawn l-downloads huma ħielsa minn kodijiet tal-kompjuter li jistgħu jkunu korrotti inklużi, iżda mhux limitati għall-virusi u l-worms.

INDEMNIFICATION

Inti tlaqna li tindemnizza u tteħel TheSoftware, kull wieħed minnhom il-ġenituri, is-sottofirmenti u l-affiljati tagħhom, u kull wieħed minnhom il-membri rispettivi, l-uffiċjali, id-diretturi, kollha, l-impjegati, l-veduti, il-kooperattivi jew l-partners oħra tagħhom, mingħajr xi reklami jew kollox, spejjeż (inklużi l-avukati raġonevoli), danni, kaws, kuxjenzi u/jew għadd tal-kawżi kullimkien, magħmulin minn xi terz persuna minħabba jew li jkollha jkun qalet b'algħab jew b'mod jew ieħor: (a) l-użu tiegħek tal-Websajt, is-Servizzi, il-Kontenut u/jew l-ġarr fi kontest ta' xi kontest; (b) ix-xirxa tiegħek tar-Regolament; u/jew (c) il-vjolazzjoni tiegħek ta' xi drittijiet ta' indvidwu ieħor u/jew entità. Il-provvedimenti ta’ dan il-paragraph huma għall-benefiċċju ta' TheSoftware, kull wieħed minnhom il-ġenituri, is-sottofirmenti u/jew l-affiljati tagħhom, u kull wieħed minnhom id-diretturi, i-membri, l-impjegati, l-veduti, iż-żieda, i-licenzjanti, is-sorsijiet u/jew l-avukati tagħhom rispettivi. Kull wieħed minn dawn l-individwi u l-entitajiet għandu d-dritt li jafferma u jimpenja dawn il-provvedimenti direttament kontra tiegħek b'isem infushom.

WEBSITES TA’ TIELET PARTI

Is-sit elettroniku jista ‘jipprovdi links għal, u/ jew jirreferi lilek għal sit internet ieħor u/jew riżorsi inklużi, iżda mhux limitati għal dawk posseduti u magħmula minn fornitori ta’ tielet parti. Minħabba li l-Software ma għandux kontroll fuq dawn is-sit elettroniku ta’ tielet parti u/jew riżorsi, inti bħalissa tgħarraf u taf x’pariri li l-Software mhux responsabbli għall-disponibilità ta’ dawn is-sit elettroniku ta’ tielet parti u/jew riżorsi. Barra minn hekk, l-Software ma japprova xejn, u mhux responsabbli jew lħajja għal xi termini u kondizzjonijiet, politiki tal-privatezza, kontenut, reklami, servizzi, prodotti u/jew materjali oħra fuq dawwar jew disponibbli minn dawn is-sit elettroniku ta’ tielet parti jew riżorsi, jew għal xi ħsarat jew telfiet li jinġabru minnhom.

POLITIKA TAR-PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATUR

L-Użu tal-Websajt, u l-kummenti, ir-riżultati, l-informazzjoni, id-Dati tal-Registrazzjoni u/jew materjali li tagħti permezz jew f’assozjazzjoni mal-Websajt, huma suġġetti lis-Siġra Tal-Privatezza Tagħna. Nirrizenaw id-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tiegħek tas-Sit, u kull informazzjoni oħra li tikxef b’dan, skond it-termini tal-Politika tar-Privatezza Tagħna. Għall-kitba tal-Politika tar-Privatezza Tagħna, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kull tentatt minn individwu, ħalli hu jew ma jkunx klijent tal-TheSoftware, li jagħmel ħsara, jgħarbel, jittarmax, jivandalizza jew b’xi mod ieħor iinterferixxi mal-operazzjoni tal-Website, huwa vjolazzjoni tal-liġi kriminali u ċivili u l-TheSoftware se jsegwi b’attenzjoni eċċezzjonali kull rimedju f’dan ir-rigward kontra kull individwu jew entità li joffendi sħiħa bil-liġi jew fil-ġustizzja.