Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email cho bạn về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể chọn không nhận bất kỳ lúc nào ở phía dưới mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người truy cập website của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản dưới đây mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin do khách truy cập cung cấp cho các trang web trên toàn cầu mà Phần mềm sở hữu và vận hành, bao gồm The Software và The Software. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về thói quen thu thập thông tin của chúng tôi và các cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra lại đều đặn để xem xét thông tin này.

A. Thông tin có thể xác định được cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của mình khi thông tin được cung cấp tự nguyện, chẳng hạn như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hoặc đăng ký dịch vụ, mở một vé truy vấn hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin về hồ sơ để tìm cơ hội việc làm, hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn phải cung cấp thông tin cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi hồ sơ của bạn, hoặc yêu cầu một số loại thông tin. Khi bạn cung cấp thông tin có thể xác định được cá nhân cho Phần mềm thông qua một trong những trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội chọn xem liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho các mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyền kiểm soát của mình, gửi thông báo và thông tin quan trọng khác về các dịch vụ Phần mềm của bạn. Trừ khi có hướng dẫn nào từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung do các công ty thành viên của Phần mềm, các đại lý ủy quyền của Phần mềm, và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà Phần mềm có mối quan hệ và sản phẩm của họ có thể làm bạn quan tâm.

Các ví dụ trong các tài liệu này không được coi là một lời hứa hoặc đảm bảo về thu nhập. Tiềm năng kiếm được hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực. Chúng tôi không tuyên bố đây là một ‘kế hoạch làm giàu’, và bạn cũng không nên coi nó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng cá nhân (Generic):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của người truy cập. Thông thường bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của khách truy cập, và các trang web của Phần mềm được truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích hạn chế là xác định nhu cầu dịch vụ khách hàng và trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ cụ thể, bao gồm “cookie” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin được điều chỉnh về dịch vụ của Phần mềm cho người truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để thông báo khi nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web máy chủ, bảng tin, diễn đàn và Trang web bên thứ ba của bạn được lưu trữ phần mềm:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ Máy phần mềm của bạn, có sẵn cho bất kỳ ai khác ghé thăm không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ ở những nơi này. Ngoài ra, các trang web của Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của các bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong những trang web này và khuyến nghị rằng bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn ghé thăm.

D. Những trường hợp ngoại lệ và giới hạn:

Không obstante el precedente y en conformidad con las leyes aplicables, el software coopera plenamente con los funcionarios estatales, locales y federales en cualquier investigación relacionada con cualquier contenido (incluidas comunicaciones electrónicas personales o privadas transmitidas al software) o actividades presuntas ilegales de cualquier usuario del servicio, y toma medidas razonables para proteger sus derechos de propiedad. Para los fines limitados de lograr tal cooperación y medidas y de conformidad con las leyes aplicables, el software puede estar obligado a revelar información personal identificable. Además, el software puede optar por monitorear las áreas de comunicación de cualquier tipo para satisfacer cualquier ley, regulación o solicitud del gobierno; si tal divulgación es necesaria o apropiada para operar el software; o para proteger los derechos o la propiedad del software u otros. En relación con la posible venta o transferencia de alguno de sus intereses en el software y otros sitios propiedad de la empresa, el software se reserva el derecho de vender o transferir su información (incluida, pero no limitada al nombre, información de dirección y otra información proporcionada al software) a un tercero que se concentre en productos o servicios de comunicación; acuerda ser el sucesor del interés del software con respecto al mantenimiento y protección de la información recopilada y mantenida por el software; y acepta las obligaciones de esta declaración de política.